#
Revista de stiri, cultura si umor...
 
Informarea este importanta,
dar amuzamentul este sanatos!
 
Monitorizarea ONG-urilor dezvaluie grave ilegalitati si abuzuri asupra zonei naturale de la Ocolis, jud. Alba

Monitorizarea ONG-urilor dezvaluie grave ilegalitati si abuzuri asupra zonei naturale de la Ocolis, jud. Alba

Revista nr. 48 | 14-09-2010 | Alexandru Mitchievici

Monitorizarea ONG-urilor dezvăluie grave ilegalităţi şi abuzuri asupra sitului protejat din Munţii Apuseni

Alba-Iulia, 14 septembrie 2010 – La 6 luni de la începerea monitorizării întreprinse asupra zonei Comunei Ocoliş, din Munţii Apuseni (Judeţul Alba), asociaţiile CENTRUL INDEPENDENT PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR DE MEDIU (CIDRM),  ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A BIROURILOR DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI (ANBCC) şi SALVATI DUNĂREA ŞI DELTA semnalează grave abuzuri şi ilegalităţi care pun în pericol de distrugere zona protejată pentru patrimoniul său natural Ocoliş, propun autorităţilor şi factorilor de decizie implicaţi o serie de acţiuni concrete pentru o protecţie efectivă a zonei, dar anunţă şi o serie de acţiuni în instanţă pe care le vor deschide împotriva autorităţilor implicate în autorizarea unor activităţi industriale cu impact devastator asupra zonei.
Localitatea Ocoliş, situată în reţeaua de arii protejate la nivel european NATURA 2000 (mai precis în aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0087 Munţii Trascăului şi în situl de importanţă comunitară ROSCI0253 Trascău) găzduieşte specii importante de faună şi floră, iar peisajul său intact şi arhitectura tradiţională a satului fac din zonă un areal important pentru turism. Dat fiind faptul că zona este de asemenea bogată în resurse naturale materiale de construcţii, mai multe companii miniere şi-au manifestat interesul de a exploata zona. Diferitele proiecte miniere propuse în zonă au atras opoziţia locuitorilor şi a mai multor ONG-uri pentru protecţia mediului dat fiind faptul că exploatările masive în carieră presupun defrişări, derocare cu explozibil, transport de mare capacitate, instalaţii de concasare, ceea ce ar duce la distrugerea muntelui şi a peisajului, la poluarea fonică şi cu pulberi a satului, precum şi la afectarea unor specii importante de faună şi floră din zonă (câteva specii rare de lilieci, bufniţa mare, ciocănitoarea neagră, câteva specii ameninţate de păsări răpitoare, sute de specii din flora spontană a Munţilor Apuseni).
În cadrul proiectului „AVEM NEVOIE ŞI DE IARBĂ”, cele trei asociaţii, alături de un grup de iniţiativă locală din Ocoliş, au identificat, documentat şi sesizat autorităţilor o serie de probleme grave cu care zona se confruntă: agresiunea constantă şi pericolul de distrugere cauzate de exploatările neautorizate şi necontrolate de materiale de construcţii (exploatarea companiei SC Ancandra în carieră deschisă a materialelor de construcţii), de lipsa planurilor de management sau urbanistice care să asigure un nivel înalt şi adecvat de protecţie a mediului precum şi de autorizarea de noi activităţi miniere care ar duce la dispariţia ireversibilă a habitatului unor importante specii de floră şi faună (proiectul exploatării miniere propus de compania SC Kemna pentru care Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba a eliberat un acord de mediu în martie a.c). Un aspect îngrijorător scos în evidenţă de monitorizarea asociaţiilor este şi acela că populaţia din zona are un acces restrâns la informaţiile privind activităţile miniere preconizate în zonă sau care se desfăşoară deja, informaţii care să le permită o participare efectivă şi la timp în procesul de luare a deciziilor, dar şi la informaţiile şi îndrumarea care să le permită dezvoltarea unor activităţi economice în acord cu specificul zonei şi statutul său de protecţie. În acest sens asociaţiile au desfăşurat sesiuni de informare a cetăţenilor comunei privind oportunităţile de finanţare nerambursabilă pentru afaceri în turism şi agricultură practicată în micile gospodării.
Ca urmare a analizei problemelor identificate, asociaţiile implicate au redactat un set de propuneri de măsuri pe care le înaintează autorităţilor şi factorilor de decizie implicaţi, măsuri care în viziunea asociaţiilor ar duce la îmbunătăţirea respectării legislaţiei de mediu şi a urbanismului, la creşterea nivelului de informare şi participare a cetăţenilor precum şi la îmbunătăţirea situaţiei economice a zonei. Propunerile sunt adresate: APM Alba, Structurii de management a sitului NATURA 2000 ROSCI0253 Trascău reprezentată de Clubul de Ecologie şi Turism Montan Albamont Alba Iulia, Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia şi nu în ultimul rând autorităţilor administraţiei publice locale.

Asociaţia CIDRM anunţă totodată că va acţiona în instanţă APM Alba pentru anularea acordului de mediu emis de aceasta pe seama SC Kemna pentru proiectul de exploatare a materialelor de construcţii în carieră deschisă în situl Jidovina. Numai câteva dintre ilegalităţile care au stat la baza emiterii acordului de mediu amintit sunt: lipsa unei evaluări strategice de mediu (SEA) dar şi a unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale ale carierei propuse asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar din care zona face parte; în lipsa avizului structurii de administrare a sitului NATURA 2000, precum şi lipsa rezultatelor cercetării arheologice care se desfăşoara în zonă şi a avizului autorităţii competente pentru protejarea patrimoniului cultural.    
„Suntem extrem de îngrijoraţi de încălcările legislaţiei de mediu pe care le-am documentat aici ca şi de lipsa unei reacţii ferme din partea structurii de management a sitului. Dacă o parte din problemele cu care zona se confruntă suntem siguri că vor primi o rezolvare pe calea acţiunilor în instanţă pe care le preconizăm, altele se vor ameliora în timp, printr-un proces continuu şi de durată de dialog şi interacţiune cu acea parte activă a comunităţii locale ce crede că o schimbare pozitiva este posibilă”, a declarat Ştefania Simion, Director Executiv al CIDRM.


Comunicat CIDRM

 

Taguri:Monitorizarea ONG-urilor dezvaluie grave ilegalitati si abuzuri asupra zonei naturale de la Ocolis, jud. Alba

Ratari

Criticisme (0)

Criticati si dumneavoastra

*
*
<Campurile marcate cu * sunt obligatorii>