#
Revista de stiri, cultura si umor...
 
Informarea este importanta,
dar amuzamentul este sanatos!
 
Trei consilieri din Sebes propun un proiect pentru interzicerea activitatilor economice din care rezulta substante cancerigene

Trei consilieri din Sebes propun un proiect pentru interzicerea activitatilor economice din care rezulta substante cancerigene

Revista nr. 391 | 28-04-2017 | Alexandru Mitchievici


Iniţiativă a trei consilieri locali din Sebeş pentru un mediu mai curat ... un demers important mai ales că la Sebeş funcţionează doi importanţi poluatori: Kronospan şi Holzindustrie Schweighofer.


Proiectul celor trei consilieri vizează interzicerea unor acţiuni economice care poluează aerul cu substanţe cancerigene... adică formaldehida produsă de Kronospan Sebeş.
 

Dreptul la un mediu sănătos este un imperativ! (comunicat)

O viață sănătoasă se manifestă în primul rând prin aerul pe care îl respiri. Un mediu curat, lipsit de toxicitate, de noxe, contează enorm pentru sănătatea fiecăruia. Cel mai simplu puteți compara imaginea dezolantă a unei zone de locuințe din preajma unei hale industriale ce poluează cu tabloul luminos al unui cartier rezidențial în care verdele pomilor din jur este predominant.  Viața oamenilor din cele două peisaje sugestive diferă clar în favoarea celor din urmă. Pentru că mediul înconjurător este primul element cu care intrăm în contact: ne poate îmbolnăvi sau ne poate însănătoși. Ne poate fi dușman sau poate fi anticorpul care să ne salveze.

Din acest motiv nu ne este indiferent în ce mediu trăim la noi în Sebeș. Alături de colegii mei am depus un proiect de hotărâre în cadrul Consiliului Local prin care să apărăm aerul pe care îl respirăm zi de zi. Am propus adoptarea unor măsuri obligatorii ce trebuie luate de către toate persoanele fizice și juridice pentru protecția atmosferei și implicit a sănătății locuitorilor municipiului Sebeș. Vă redau aici câteva dintre ele: îmbunătățirea activității tehnologice a agenților economici pentru reducerea emisiilor/ investiții în echipamente noi pentru diminuarea disconfortului acutic și olfactiv/ interzicerea autorizării unor activități de producere a unor substanțe cu potențial cancerigen asupra omului/ informarea locuitorilor municipiului Sebeș cu privire la investițiile ce vor fi demarate aici și care pot fi incluse în categoria unor activități cu risc etc.

Proiectul de hotărâre descrie toate situațiile ce pot genera un factor de perturbare a sănătății și a mediului. Am inițiat acest demers în urma numeroaselor solicitări pe care le-am primit de la oamenii din municipiul Sebeș referitor la acest subiect, cu atât mai mult cu cât toate normele de legislație internațională, comunitară și națională vorbesc de apărarea fermă și categorică a mediului în care ne ducem viața.

Sunt Radu Cristian și alături de colegii mei din Consiliul Local, Ana Coman și Ovidiu Lupu, ne-am străduit să venim cu o inițiativă cu adevărat sănătoasă. Și nu suntem singuri. Știm că sunteți alături de noi. Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni-l oferiți!

Radu Cristian, consilier local Sebeş
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
 
Privind protejarea mediului înconjurător, a sănătății populației și a biodiversității în MUNICIPIUL SEBES
Consiliul Local al municipiului Sebeș, județul Alba:
Întrunit în ședința publica ordinara din data de ……………………ora …..;
Luând în dezbatere proiectul privind adoptarea unei Hotărâri de Consiliu prin care pe teritoriul SEBES, cu precădere în zonele locuite si in cele aflate la mai puțin de 8 Km de zonele de locuit, nu se vor autoriza activități (i) de tipul celor enumerate în Anexa nr. 1 la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 ratificată prin Legea nr. 86/2000, precum si activități (ii) de producere a substanțelor clasificate de către OMS ca fiind cu potențial efect cancerigen asupra omului, decât dacă majoritatea locuitorilor municipiului Sebeș, cu drept de vot, își exprimă dorința în acest sens.

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre, expunere întocmită de consilierul local Radu Cristian;

Având în vedere următoarele Rapoarte de specialitate:
- Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Protecție Mediu, Monumente Naturale și Turism, nr. ……;
- Comisia pentru Învățământ, Cultură, Sport, Agrement, Monumente Istorice, Protecție Socială, Protecție Copii, Culte, Sănătate și Familie, nr. .....;
- Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină, nr. .....;

prin care se propune aprobarea Proiectului de hotărâre menționat mai sus;

Având în vedere prevederile art. 130 pct. (1) și (2) din Tratatul de Instituire a Comunității Europene privind necesitatea protejării mediului și sănătății populației;

Având în vedere prevederile art. 191 al. (1) și (2) din Tratatul de la Lisabona al Comunității Europene semnat de toate statele membre, inclusiv de România, privind necesitatea unui nivel ridicat de protecție și ținând seama de diversitatea situațiilor din diferite zone (regiuni) ale Uniunii Europene;

Având în vedere Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător si un aer mai curat pentru Europa, care prevede ca „Pentru a proteja sănătatea umana si mediul ca întreg, este deosebit de important sa fie combătute la sursa emisiile de poluanți si sa fie identificate si puse in aplicare cele mai eficiente masuri de reducere a emisiilor pe plan local, național si comunitar” (art. 2 din preambul).

Având în vedere Directiva PE-CONS 34/2/16 REV 2 a Parlamentului European si a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE si de abrogare a Directivei 2001/81/CE, care „stabilește noi angajamente de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili nemecanici, amoniac si particule fine in suspensie, considerând anul 2005 drept an de referință” (art. 6 din preambul);

Având în vedere prevederile Regulamentului UE 605/2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic și științific a Regulamentului UE nr.1272/2008, prevederi care modifică încadrarea formaldehidei din substanță potențial cancerigenă în substanță cancerigenă;

Având în vedere faptul ca exista suficiente informații din surse științifice si/sau autorizate de autoritățile statului care afirma că expunerea pe termen lung la aer poluat chiar și la o concentrație scăzută, sub limitele admise, poate cauza cancer și moartea prematura:

a. Comunicatul de presa nr.153 din 15 Iunie 2004 al grupului de lucru al Agenției Internațională de Cercetare a Cancerului (https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2004/pr153.html) care este un organism din cadrul sistemului de agenții ONU si din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății face precizarea că există astăzi suficiente dovezi că formaldehida cauzează cancer;

b. Efectele cancerigene ale poluantului cancerigen pulberi in suspensie, PM 10 si PM 2,5 sunt precizate pe site-ul Ministerului Mediului – Agenția Națională de Protecția Mediului –www.calitateaer.ro, cu mențiunea „Expunerea pe termen lung la o concentrație scăzută de pulberi poate cauza cancer și moartea prematură”;

c. Efectele cancerigene ale poluantului benzen substanță cancerigenă, încadrată în clasa A1 de toxicitate, cunoscută drept cancerigena pentru om. LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 (www.calitateaer.ro), care a înregistrat depășiri ale CMA și în anul 2016; în perioada Ianuarie-Februarie 2016 a fost monitorizat benzenul la 19 stații din sistemul RNMCA. Sebeșul este pe locul doi la expunerea la benzen pe aceasta perioada ianuarie-februarie 2016;

d. Efectele cancerigene ale poluantului ozon troposferic (ozonul rău), care numai in iulie, august si septembrie 2015 a înregistrat depășiri ale CMA in 62 de zile - conform Rapoartelor privind starea mediului ale APM Alba pe aceste luni, iar precursorii ozonului troposferic: NOx si COV provin de pe Platforma Industriala a Sebeșului;

e. Aerul poluat chiar si in limitele normelor europene este cancerigen pentru om in conformitate cu Comunicatul de presa nr. 221/17 octombrie 2013 al Centrului International de Cercetări asupra Cancerului – unicul organism de specialitate al Organizației Mondiale a Sănătății- care precizează ca : „Poluarea atmosferica este una din primele cauze din mediul înconjurător de deces prin cancer”.

Având în vedere si avertismentul Direcției de Sănătate Publica Alba din adresa 4672/27.06.2015 către Centrul Independent pentru Protecția Mediului Sebeș, care atrage atenția ca exista o „morbiditate oncologica alarmanta in Sebeș si Alba Iulia la sfârșitul anului 2015”, precum si asupra faptului ca la Sebeș există cele mai multe cazuri din județul Alba de IACRS (i.e. Infecții Acute ale Cailor Respiratorii Superioare) si pneumonii.

Analizând ultimele poziții oficiale ale Consiliului Europei privind poluarea aerului înconjurător(poluarea atmosferica):

1. Comunicatul de presa nr. 742/16 din 08.12.2016 al Consiliului Europei Calitatea aerului: noi limite mai stricte pentru emisiile poluante, care precizează ca: „poluarea atmosferica in UE va scădea cu aproximativ 50% in 2030”;

2. Comunicatul de presa din 18 decembrie 2013 emis de către Comisia Europeana Mediu: un nou pachet de masuri pentru un aer mai curat in Europa in care se spune ca, „Calitatea necorespunzătoare a aerului este principala cauza de mediu a deceselor premature in UE”;

3. Comunicatul de presa nr. 408/16 din 30.06.2016 al Consiliului Europei Calitatea aerului: acord privind limite mai stricte pentru emisiile poluante, in care „se estimează ca impactul poluării atmosferice asupra sănătății va scădea cu aproximativ 50% pana in 2030”;

4. Comunicatul de presa din 14 decembrie 2016 emis de către Comisia Europeana UE aproba noi norme destinate statelor membre in vederea reducerii semnificative a poluării atmosferice, prin care se informează ca „Astăzi, Parlamentul European si Consiliu au adoptat o noua directiva privind plafoanele naționale de emisie (PNE) prin care se vor reduce emisiile pentru principalii 5 poluanți: SO2 (bioxid de sulf cu -79%); NH3 (amoniac) cu -19%; NMVOC=COV (Compuși Organici Volatili) cu - 40%; Nox (Oxizi de azot) cu -63% si PM 2,5 (Particule fine in suspensie) cu -49%”;

5. Comunicatul de presa din 10 februarie 2017 emis de către Curtea de conturi Europeana Curtea de Conturi Europeana va examina măsurile luate împotriva poluării serului in care se face precizarea: „Curtea de Conturi Europeana va desfășura un audit al masurilor luate la nivelul UE împotriva poluării aerului”;

Luând în considerare prevederile stabilire în:

(1) Dispozițiile art. 35 din Constituția României potrivit cărora dreptul la ocrotirea sănătății este garantat, iar Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice;

(2) Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1856/2005 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici;

(3) Directiva 97/11/EC a Consiliului din 03 Martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, potrivit căreia Statele membre trebuie sa adopte toate măsurile necesare pentru a asigura că, înaintea acordării autorizației, proiectele care ar putea avea efecte importante asupra mediului, în temeiul, inter alia, al naturii, al dimensiunii și al localizării lor, sunt supuse unei cereri de autorizare și unei evaluări a efectele lor;

(4) Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European și a Consiliului privind evoluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului potrivit căreia planurile si programele de mediu se pot referi numai la utilizarea unor zone limitate la nivel local în cazul în care statele membre stabilesc că exista efecte semnificative asupra mediului (art. 10 din Preambulul Directivei);

(5) Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28.01.2005 privind accesul publicului la informații de mediu, care înlocuiește Directiva Consiliului 90/313/CEE3 al cărei obiectiv este asigurarea, ca regulă generală, a punerii la dispoziția publicului și a diseminării progresive a informațiilor despre mediu pentru a se realiza cea mai largă disponibilitate și diseminare sistematică a informațiilor despre mediu la nivelul publicului (art. 1(b));

(6) Directiva 2003/35/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 26.05.2003 privind procedura de participare publică în vederea elaborării anumitor planuri și programe în domeniul mediului potrivit căreia statele membre se asigură că rezultatele participării publicului sunt luate în considerare în mod corespunzător la adoptarea deciziilor în cauză (art. 2(2)c));

(7) Prevederile Legii nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informații, participarea publicului la luarea de decizii și accesul la justiție în domeniul mediului semnată la Aarhus la 25 iunie 1998. In conformitate cu Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 si ca potrivit art. 6 din această convenție, publicul (definit ca fiind „una sau mai multe persoane fizice sau juridice și, în concordanță cu legislația sau cu practica națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora”) are dreptul de a participa (nu doar de a emite puncta de vedere) la deciziile legate de orice activități propuse pentru procedura de autorizare;

(8) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanțele periculoase potrivit cărora autoritățile publice locale responsabile cu planificarea amenajării teritoriului trebuie să ia măsurile necesare ca în politica de dezvoltare a teritoriului sau în alte politici relevante să fie luate în considerare obiectivele de prevenire a accidentelor majore și de limitare a consecințelor acestora;

(9) Ținând cont de prevederile ART. 36 alin. 2 lit. b) și d) coroborate cu cele ale alin. 4 lit.

e) și alin. 6 pct 9. din Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală - republicată, actualizată potrivit căreia Consiliul Local aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, asigură cadrul necesar pentru sănătate, protecția și refacerea mediului;
Având în vedere prevederile Constituția României si din următoarele tratate internaționale privind drepturile omului:

a. Constituția Românei

art. 20 – Tratatele internaționale privind drepturile omului

(3) Dispozițiile constituționale privind drepturile si libertățile cetățenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declarația Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.

(4) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului in care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile.

Art. 35 – Dreptul la mediu sănătos

(4) Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic.

(5) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(6) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

b. Declarația Universala a Drepturilor Omului adoptata de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite la 10 de septembrie 1948

Art. 3 „Orice ființă umana are dreptul la viață, la libertate si la securitatea persoanei sale”.

c. Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertăților fundamentale amendata prin Protocoalele nr. 3, 5 si 8 si completata prin Protocolul nr. 2, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950

Titlu I, Art. 2 (1) „Dreptul la viață al oricărei persoane este protejat prin lege”.

Art. 5. (1) „Orice persoana are dreptul la libertate si la siguranță”.

d. Convenția de la Aarhus, din 25 iunie 1998 privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiție in probleme de mediu.

Art. 6 – Participarea publicului la deciziile privind activitățile specifice

(7) Procedurile pentru participarea publică vor permite publicului să înainteze, în scris sau, când este cazul, la o audiere publică ori un sondaj cu solicitantul, orice comentarii, informații, analize sau opinii considerate relevante pentru activitatea propusă.

(8) Fiecare parte va asigura că în decizia luată să se țină seama de rezultatul participării publicului.

Art. 3 – Prevederi Generale

(5) Prevederile prezentei convenții nu vor afecta dreptul unei părți de a menține sau de a introduce măsuri care să asigure un acces mai larg la informație, o participare publică mai intensă la luarea deciziei și un acces mai larg la justiție în probleme de mediu, altele decât cele cerute de prezenta convenție.

Ținând cont că în exercitarea dreptului la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat sunt și statuările Curții Europene a Drepturilor Omului din cauza Băcilă c. României care spun că „Curtea reamintește că atingerile grave aduse mediului pot să afecteze bunăstarea persoanelor și să le priveze pe acestea de folosința propriului domiciliu astfel încât să dăuneze vieții lor private și de familie (López Ostra c. Spaniei, 9 decembrie 1994, pct. 51, seria A nr. 303 C şi Guerra şi alţii c. Italiei, 19 februarie 1998, pct. 60, Culegere de hotărâri şi decizii 1998 I);

Având in vedere cerințele cetățenilor din Sebeș exprimate in sensul reducerii poluării in oraș si luarea de masuri mai stricte pentru eliminarea surselor de poluare, astfel cum rezulta din:

a. rezultatul referendumului din 2007 privind producerea de substanțe cancerigene in Sebeș, referendum la care 6.976 de locuitori ai municipiului, care au votat împotriva producerii de substanțe cancerigene pe raza municipiului Sebeș;

b. participarea in 2015 – 2016 a unui număr de aproximativ 9.500 de locuitori ai Sebeșului la 10 miting-uri de protest antipoluare;

c. Memoriul antipoluare Sebeș semnat de aproximativ 6.ooo de locuitori si trimis președintelui României, Klaus Werner Iohannis;

d. Numărul mare de cetățeni - peste 6.000- care postează constant mesaje antipoluare pe rețeaua de socializare Facebook Sebeș fără formaldehidă;

Având în vedere prevederile art. 6(1) și 70 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, actualizată potrivit căreia:

art. 6 (1) Protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice și juridice.

art. 70 - Protecția așezărilor umane

Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

lit. g) să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfășurarea unor activități generatoare de disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominanță în spațiile destinate locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului;

Având în vedere faptul ca prin art. 65 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 142/2016 a fost recunoscut dreptul unor cetățeni de a se pensiona anticipat cu 2 ani, fără penalizare, în situația în care au locuit pe o raza de 8 Km in jurul unor localități cunoscute ca fiind afectate de poluare remanentă;

În temeiul art. 36 (6) pct. 3, 9 și 11 si art. 45 din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicata in anul 2007

Având în vedere competențele care ne revin prin lege cu privire la apărarea intereselor cetățenilor precum și cu privire la garantarea drepturilor constituționale fundamentale ale acestora;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă măsurile obligatorii care trebuie luate de toate persoanele fizice și juridice pentru protecția atmosferei și sănătatea locuitorilor din Municipiul Sebeș, după cum urmează:

- Îmbunătățirea de către toți agenții economici a performanțelor tehnologice în scopul reducerii emisiilor de poluanți în atmosferă (indiferent de tipul și natura poluantului), monitorizare permanenta a tuturor emisiilor poluante;

- Dotarea și utilarea echipamentelor/instalațiilor în funcțiune cu sisteme de reducere a emisiilor în atmosferă, măsurarea debitelor masice de poluanți emiși și stabilirea debitelor maxime admise;

- Investiții în echipamente noi pentru diminuarea disconfortului olfactiv si acustic;

- Încadrarea în valorile limită impuse de legislația în vigoare privind nivelul de zgomot (zi-55 dB; noaptea între orele 23.00-07.00 - 45 dB);

- Utilizarea conform art. 14(3) din Directiva 2010/75 privind emisiile industriale de instalații și tehnologii noi precum și de limite valorice ale emisiilor industriale conform celor mai bune practici de mediu existente (Best Available Techniques - BAT) în procesul de producție, dacă este cazul, respectiv daca pentru activitatea de producție respectiă a fost adoptata de către Comisia Europeană o decizie de implementare a unui BAT publicată în Monitorul Oficial al Uniunii Europene, conform art. 13(5) din Directiva 2010/75 privind emisiile industriale;

- Respectarea și implementarea limitelor de emisie și a tehnicilor de monitorizare continuă a emisiilor și de deconectare a instalațiilor de emisii industriale în cazul depășirii limitelor admise, potrivit BAT-ului pentru sectorul chimic (BATNEEC Chemical Note, revizia 22/05/96 14.54);

- Reducerea în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri a disconfortului (indiferent de tipul și natura poluantului) produs la nivelul a cel mult 50% din prevederile legale în vigoare având în vedere că potrivit instituțiilor menționate în preambulul prezentei hotărâri, poluarea aerului chiar și în limitele legale, are consecințe nefaste pe termen lung, fiind cancerigenă pentru om și sursă a numeroase boli.

Art. 2. În cazul imposibilității reducerii disconfortului indiferent de tipul și natura poluantului, vor demara de urgenta, însă fără a depăși un termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, demersurile de relocare a agentului economic, a punctului de lucru sau a instalației în cauză, după caz, în afara zonelor cu destinație rezidențială din Municipiul Sebeș, respectiv la o distanta de cel puțin 8 Km de zonele cu destinație rezidențială ale acestuia.

Art. 3. Se interzice aprobarea construirii de investiții pe raza Municipiului Sebeș, cu excepția celor care respectă prevederile prezentei hotărâri, care conduc la realizarea de obiective generatoare de poluare prin noxe, mirosuri, poluanți cu efect cancerigen asupra omului, zgomot, etc. inclusiv atunci când poluarea s-ar încadra în normele tehnice admise prin lege în România, respectiv UE.

Art. 4. (1) Pe raza Municipiului Sebeș și zonele adiacente aparținând Municipiului Sebeș nu se vor autoriza si/sau reautoriza activități de tipul celor enumerate în Anexa nr.1 a Convenția de la Aarhus ratificata prin Legea nr. 86/2000, precum si activități de producere a substanțelor clasificate de către agențiile din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății ca fiind cu potențial efect cancerigen asupra omului, decât dacă majoritatea locuitorilor cu drept de vot din Municipiul Sebeș își vor exprima dorința în acest sens.

(2) Investitorul, după caz beneficiarul de investiție și Primăria Municipiului Sebeș, vor prezenta populației Municipiului Sebeș prin toate mijloacele de informare în masă intențiile investitorului referitoare la activitatea viitoare pe o durata de cel puțin 30 de zile.

(3) Primăria Municipiului Sebeș va iniția procedura de vot conform prevederilor legale aplicabile, iar toate cheltuielile vor fi avansate și suportate de investitor sau după caz, de beneficiarul investiției.

Art. 5.(1) La eliberarea certificatelor de urbanism, Primăria Municipiului Sebeș va specifica în cuprinsul acestora, în mod obligatoriu, respectarea condițiilor specificate in prezenta hotărâre.

(2) Autorizațiile de construcție pentru activitățile menționate în prezenta hotărâre se pot elibera numai dacă sunt respectate condițiile de la art. 3 de mai sus.

(3) La eliberarea autorizațiilor de funcționare se vor respecta aceleași condiții prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 6. Birourile și compartimentele însărcinate cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt în special următoarele: Compartimentul Protecția Mediului Control Comercial, Managementul Calității, U.L.M., Arhitectul Șef, Compartimentul Urbanism, Compartimentul Autorizări și Disciplina în Construcții, Compartimentul Protecție Civilă, Direcția Tehnică, Cabinetul Primarului și Secretarul Municipiului din cadrul Primăriei Municipiului Sebeș.

Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenul și condițiile prevăzute de legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul primăriei și în monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică :
- Instituției Prefectului județului Alba
- Primarului Municipiului Sebeș
- Viceprimarului Municipiului Sebeș
- Direcției Economice
- Biroului Contencios Juridic și Administrație, Transparență Decizională si Arhivă
- Arhitect Șef
- Compartiment Urbanism
- Compartiment Autorizări și Disciplina în Construcții
- Compartiment Protecția Mediului, Control Comercial, Managementul Calității, U.L.M.
- Compartimentului Relații Publice și Comunicare și Informatică
- Compartiment Protecție Civilă
- Direcției Tehnice
- Aparatului Permanent al Consiliului Local Sebeș

Inițiator
Consilier Local RADU CRISTIAN

AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA
 
 
 
 
 
 
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind protejarea mediului înconjurător, a sănătății populației și a biodiversității în MUNICIPIUL SEBES

Având în vedere continua dezvoltare industrială, traficul rutier, activitatea economică existentă pe raza Municipiului Sebeș, precum și necesitatea îmbunătățirii vieții și mediului în Municipiul Sebeș;

Având in vedere cerințele cetățenilor din Sebeș exprimate in sensul reducerii poluării in oraș si luarea de masuri mai stricte pentru eliminarea surselor de poluare, astfel cum rezulta din:

a. rezultatul referendumului din 2007 privind producerea de substanțe cancerigene in Sebeș, referendum la care 6.976 de locuitori ai municipiului, care au votat împotriva producerii de substanțe cancerigene pe raza municipiului Sebeș;

b. participarea in 2015 – 2016 a unui număr de aproximativ 9.500 de locuitori ai Sebeșului la 10 miting-uri de protest antipoluare;

c. Memoriul antipoluare Sebeș semnat de aproximativ 6.ooo de locuitori si trimis președintelui României, Klaus Werner Iohannis;

d. Numărul mare de cetățeni-peste 6000- care postează constant mesaje antipoluare pe rețeaua de socializare Facebook Sebeș fără formaldehidă;

Având în vedere prevederile art. 130 pct. (1) și (2) din Tratatul de Instituire a Comunității Europene privind necesitatea protejării mediului și sănătății populației;

Având în vedere prevederile art. 191 al. (1) și (2) din Tratatul de la Lisabona al Comunității Europene semnat de toate statele membre, inclusiv de România, privind necesitatea unui nivel ridicat de protecție și ținând seama de diversitatea situațiilor din diferite zone (regiuni) ale Uniunii Europene;

Având în vedere Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător si un aer mai curat pentru Europa, care prevede ca „Pentru a proteja sănătatea umana si mediul ca întreg, este deosebit de important sa fie combătute la sursa emisiile de poluanți si sa fie identificate si puse in aplicare celei mai eficiente masuri de reducere a emisiilor pe plan local, național si comunitar” (art. 2 din preambul).

Având în vedere Directiva PE-CONS 34/2/16 REV 2 a Parlamentului European si a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE si de abrogare a Directivei 2001/81/CE, care „stabilește noi angajamente de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili nemecanici, amoniac si particule fine in suspensie, considerând anul 2005 drept an de referință” (art. 6 din preambul);

Având în vedere prevederile Regulamentului UE 605/2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic și științific a Regulamentului UE nr.1272/2008, prevederi care modifică încadrarea formaldehidei din substanță potențial cancerigenă în substanță cancerigenă;

Având în vedere faptul ca exista suficiente informații din surse științifice si/sau autorizate de autoritățile statului care afirma că expunerea pe termen lung la aer poluat chiar și la o concentrație scăzută, sub limitele admise, poate cauza cancer și moartea prematura:

a. Comunicatul de presa nr.153 din 15 Iunie 2004 al grupului de lucru al Agenției Internațională de Cercetare a Cancerului (https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2004/pr153.html) care este un organism din cadrul sistemului de agenții ONU si din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății face precizarea că există astăzi suficiente dovezi că formaldehida cauzează cancer;

b. Efectele cancerigene ale poluantului cancerigen pulberi in suspensie, PM 10 si PM 2,5 sunt precizate pe site-ul Ministerului Mediului – Agenția Națională de Protecția Mediului – www.calitateaer.ro, cu mențiunea „Expunerea pe termen lung la o concentrație scăzută de pulberi poate cauza cancer și moartea prematură”;

c. Efectele cancerigene ale poluantului benzen substanță cancerigenă, încadrată în clasa A1 de toxicitate, cunoscută drept cancerigena pentru om. LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 (www.calitateaer.ro), care a înregistrat depășiri ale CMA și în anul 2016; în perioada Ianuarie-Februarie 2016 a fost monitorizat benzenul la 19 stații din sistemul RNMCA. Sebeșul este pe locul doi la expunerea la benzen pe aceasta perioada ianuarie-februarie 2016;

d. Efectele cancerigene ale poluantului ozon troposferic (ozonul rău), care numai in iulie, august si septembrie 2015 a înregistrat depășiri ale CMA in 62 de zile - conform Rapoartelor privind starea mediului ale APM Alba pe aceste luni, iar precursorii ozonului troposferic: NOx si COV provin de pe Platforma Industriala a Sebeșului;

e. Aerul poluat chiar si in limitele normelor europene este cancerigen pentru om in conformitate cu Comunicatul de presa nr. 221/17 octombrie 2013 al Centrului International de Cercetări supra Cancerului –unicul organism de specialitate al Organizației Mondiale a Sănătății- care precizează ca : „Poluarea atmosferica este una din primele cauze din mediul înconjurător de deces prin cancer”.

Având în vedere si avertismentul Direcției de Sănătate Publica Alba din adresa 4672/27.06.2015 către Centrul Independent pentru Protecția Mediului Sebeș, care atrage atenția ca exista o “morbiditate oncologica alarmanta in Sebeș si Alba Iulia la sfârșitul anului 2015”, precum si asupra faptului ca la Sebeș există cele mai multe cazuri din județul Alba de IACRS (i.e. Infecții Acute ale Cailor Respiratorii Superioare) si pneumonii.

Analizând ultimele poziții oficiale ale Consiliului Europei privind poluarea aerului înconjurător(poluarea atmosferica):

1. Comunicatul de presa nr. 742/16 din 08.12.2016 al Consiliului Europei Calitatea aerului: noi limite mai stricte pentru emisiile poluante, care precizează ca: „poluarea atmosferica in UE va scădea cu aproximativ 50% in 2030”;

2. Comunicatul de presa din 18 decembrie 2013 emis de către Comisia Europeana Mediu: un nou pachet de masuri pentru un aer mai curat in Europa in care se spune ca, „Calitatea necorespunzătoare a aerului este principala cauza de mediu a deceselor premature in UE”;

3. Comunicatul de presa nr. 408/16 din 30.06.2016 al Consiliului Europei Calitatea aerului: acord privind limite mai stricte pentru emisiile poluante, in care „se estimează ca impactul poluării atmosferice asupra sănătății va scădea cu aproximativ 50% pana in 2030”;

4. Comunicatul de presa din 14 decembrie 2016 emis de către Comisia Europeana UE aproba noi norme destinate statelor membre in vederea reducerii semnificative a poluării atmosferice, prin care se informează ca „Astăzi, Parlamentul European si Consiliu au adoptat o noua directiva privind plafoanele naționale de emisie (PNE) prin care se vor reduce emisiile pentru principalii 5 poluanți: SO2 (bioxid de sulf cu -79%); NH3 (amoniac) cu -19%; NMVOC=COV (Compuși Organici Volatili) cu - 40%; Nox (Oxizi de azot) cu -63% si PM 2,5 (Particule fine in suspensie) cu -49%”;

5. Comunicatul de presa din 10 februarie 2017 emis de către Curtea de conturi Europeana Curtea de Conturi Europeana va examina măsurile luate împotriva poluării serului in care se face precizarea: „Curtea de Conturi Europeana va desfășura un audit al masurilor luate la nivelul UE împotriva poluării aerului”;

Luând în considerare prevederile stabilire în:

(1) Dispozițiile art. 35 din Constituția României potrivit cărora dreptul la ocrotirea sănătății este garantat, iar Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice;

(2) Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1856/2005 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici;

(3) Directiva 97/11/EC a Consiliului din 03 Martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, potrivit căreia Statele membre trebuie sa adopte toate măsurile necesare pentru a asigura că, înaintea acordării autorizației, proiectele care ar putea avea efecte importante asupra mediului, în temeiul, inter alia, al naturii, al dimensiunii și al localizării lor, sunt supuse unei cereri de autorizare și unei evaluări a efectele lor;

(4) Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European și a Consiliului privind evoluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului potrivit căreia planurile si programele de mediu se pot referi numai la utilizarea unor zone limitate la nivel local în cazul în care statele membre stabilesc că exista efecte semnificative asupra mediului (art. 10 din Preambulul Directivei);

(5) Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28.01.2005 privind accesul publicului la informații de mediu, care înlocuiește Directiva Consiliului 90/313/CEE3 al cărei obiectiv este asigurarea, ca regulă generală, a punerii la dispoziția publicului și a diseminării progresive a informațiilor despre mediu pentru a se realiza cea mai largă disponibilitate și diseminare sistematică a informațiilor despre mediu la nivelul publicului (art. 1(b));

(6) Directiva 2003/35/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 26.05.2003 privind procedura de participare publică în vederea elaborării anumitor planuri și programe în domeniul mediului potrivit căreia statele membre se asigură că rezultatele participării publicului sunt luate în considerare în mod corespunzător la adoptarea deciziilor în cauză (art. 2(2)c));

(7) Prevederile Legii nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informații, participarea publicului la luarea de decizii și accesul la justiție în domeniul mediului semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 . In conformitate cu Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 si ca potrivit art. 6 din această convenție, publicul (definit ca fiind „una sau mai multe persoane fizice sau juridice și, în concordanță cu legislația sau cu practica națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora”) are dreptul de a participa (nu doar de a emite puncta de vedere) la deciziile legate de orice activități propuse pentru procedura de autorizare;

(8) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanțele periculoase potrivit cărora autoritățile publice locale responsabile cu planificarea amenajării teritoriului trebuie să ia măsurile necesare ca în politica de dezvoltare a teritoriului sau în alte politici relevante să fie luate în considerare obiectivele de prevenire a accidentelor majore și de limitare a consecințelor acestora;

(9) Ținând cont de prevederile ART. 36 alin. 2 lit. b) și d) coroborate cu cele ale alin. 4 lit.

e) și alin. 6 pct 9. din Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală - republicată, actualizată potrivit căreia Consiliul Local aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, asigură cadrul necesar pentru sănătate, protecția și refacerea mediului;

Având în vedere prevederile Constituția României si din următoarele tratate internaționale privind drepturile omului:

a. Constituția Românei

art. 20 – Tratatele internaționale privind drepturile omului

(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile si libertățile cetățenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declarația Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.

(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului in care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile.

Art. 35 – Dreptul la mediu sănătos

(1) Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic.

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

b. Declarația Universala a Drepturilor Omului adoptata de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite la 10 de septembrie 1948

Art. 3 „Orice ființă umana are dreptul la viață, la libertate si la securitatea persoanei sale”.

c. Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertăților fundamentale amendata prin Protocoalele nr. 3, 5 si 8 si completata prin Protocolul nr. 2, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950

Titlu I, Art. 2 (1) „Dreptul la viață al oricărei persoane este protejat prin lege”.

Art. 5. (1) „Orice persoana are dreptul la libertate si la siguranță”.

d. Convenția de la Aarhus, din 25 iunie 1998 privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiție in probleme de mediu.

Art. 6 – Participarea publicului la deciziile privind activitățile specifice

(7) Procedurile pentru participarea publică vor permite publicului să înainteze, în scris sau, când este cazul, la o audiere publică ori un sondaj cu solicitantul, orice comentarii, informații, analize sau opinii considerate relevante pentru activitatea propusă.

(8) Fiecare parte va asigura că în decizia luată să se țină seama de rezultatul participării publicului.

Art. 3 – Prevederi Generale

(5) Prevederile prezentei convenții nu vor afecta dreptul unei părți de a menține sau de a introduce măsuri care să asigure un acces mai larg la informație, o participare publică mai intensă la luarea deciziei și un acces mai larg la justiție în probleme de mediu, altele decât cele cerute de prezenta convenție.

Ținând cont că în exercitarea dreptului la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat sunt și statuările Curții Europene a Drepturilor Omului din cauza Băcilă c. României care spun că ”Curtea reamintește că atingerile grave aduse mediului pot să afecteze bunăstarea persoanelor și să le priveze pe acestea de folosința propriului domiciliu astfel încât să dăuneze vieții lor private și de familie (López Ostra c. Spaniei, 9 decembrie 1994, pct. 51, seria A nr. 303 C şi Guerra şi alţii c. Italiei, 19 februarie 1998, pct. 60, Culegere de hotărâri şi decizii 1998 I);

Având în vedere prevederile art. 6(1) și 70 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, actualizată potrivit căreia:

art. 6 (1) Protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice și juridice.

art. 70 - Protecția așezărilor umane

Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

lit. g) să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfășurarea unor activități generatoare de disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominanță în spațiile destinate locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului;

Având în vedere faptul ca prin art. 65 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 142/2016 a fost recunoscut dreptul unor cetățeni de a se pensiona anticipat cu 2 ani, fără penalizare, în situația în care au locuit pe o raza de 8 Km in jurul unor localități cunoscute ca fiind afectate de poluare remanentă;

În temeiul art. 36 (6) pct. 3, 9 și 11 si art. 45 din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicata in anul 2007

Având în vedere competențele care ne revin prin lege cu privire la apărarea intereselor cetățenilor precum și cu privire la garantarea drepturilor constituționale fundamentale ale acestora;

În temeiul art. 39 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Sebeș, aprobat prin HCL 19/2009, inițiez proiectul de hotărâre anexat, înregistrat sub nr. /2017

CONSILIER LOCAL,
RADU CRISTIAN
 
 
CITEŞTE şi:
 
Taguri: Sebes, interzicerea activitatilor economice, rezulta substante cancerigene, formaldehida, Kronospan Sebes

Ratari

Criticisme (0)

Criticati si dumneavoastra

*
*
<Campurile marcate cu * sunt obligatorii>