#
Revista de stiri, cultura si umor...
 
Informarea este importanta,
dar amuzamentul este sanatos!
 
Prima sedinta ordinara a Consiliului Local Alba Iulia din 2017

Prima sedinta ordinara a Consiliului Local Alba Iulia din 2017

Revista nr. 378 | 26-01-2017 | Alexandru Mitchievici


Marţi, 31 ianuarie 2017, are loc prima şedinţă ordinară a Consiliului Local Alba Iulia.


Întâlnirea are loc de la ora 13.00 la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6.

Pe ordinea de zi nu lipsesc nici vânzarea de apartamente ANL. La sfârşitul anului 2016 Primăria Alba Iulia a vândut 19 apartamente ANL, unii cumpărători fiind membri PDL sau apropiaţi ai primarului Hava.

1.Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Alba Iulia pentru anul 2016
Iniţiatori : Popescu Antoniu Emil, Jidveian Ovidiu Viorel, Trifu Marian Mircea
2.Modificarea Hotărârii nr. 354/2016 a Consiliului local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2017

3.Acordarea de facilități fiscale unei fundații

4.Modificarea organigramei și a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” și al Serviciului public de asistență medicală, urmare reorganizării

5.Modificarea și completarea Hotărârii nr. 359/2016 a Consiliului local al muncipiului Alba Iulia privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

6.Încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Alba Iulia și SC MICROSOFT ROMÂNIA SRL, în vederea cooperării în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”

7.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Laboratoare cibernetice de sisteme de inginerie – Acronim CPSE Labs (Cyber Physical Systems Engineering Labs) – Acronim CPSE Labs, finanțat în cadrul programului ORIZONT 2020

8.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul a 6 proiecte finanțate prin Erasmus +, programul 2014-2020 al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport

9.Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Institutul Teologic Romano-Catolic Alba Iulia

10.Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociaţia „Grupul Skepsis”

11.Îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 259/2016 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

12.Modificarea Hotărârii nr. 224/30.08.2016 a Consiliului local privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Alba Iulia

13.Avizarea modificării anexei nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea nr. 260/2012 a Consiliului local

14.Tariful minim pentru serviciile de pază prestate de către Serviciul Poliția locală Alba Iulia

15.Costul mediu lunar de întreținere și a contribuțiilor părinților/reprezentanților legali pe copii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia în anul 2017

16.Strategia de tarifare pentru serviciile de apă și apă uzată furnizate de operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, pentru perioada 2017-2022
 
 
 
17.Aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru anul 2017

18.Stabilirea numărului de posturi pentru asistenții personali pentru anul 2017

19.Aprobarea unor documentații de urbanism:
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI CREARE STRADA ACCES, ALBA IULIA, STR. MARCUS AURELIUS, solicitant TULBURE MARIANA”,

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA (PARCELA IN RANDUL II), ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR.260A, solicitant POP IOAN SI POP NARCISA”,

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT, APARTAMENTE DE TIP HOTELIER SI IMPREJMUIRE modificare HCL nr. 86/22.03.2016, ART. 4, ALBA IULIA  Str. TINERETII, NR. 18, solicitant SC OMAN ALLURE SRL”,

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN APARTAMENT IN SPATIU COMERCIAL SI EXTINDERE, ALBA IULIA, STR. ARNSBERG 38, BL.39, AP.4, solicitant DAN VALERIA”,

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REACTUALIZARE PUZ DEALUL FURCILOR, ALBA IULIA, STRAZILE IZVORULUI, PETUNIEI SI CRAITEI, solicitant SC CATA & MARY, CLONTA MARIANA, PASTIU NISTOR, COJOCARU DORIN, SCHIAU SORIN, BERGHEAN CLEMENT, DATCU ILIE”.

20.Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Liceului, nr.8

21.Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Liceului, nr.5

22.Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Liceului, nr.5A
 
 
 
 
23.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, ap.5

24.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, ap.13

25.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr.37, bl.235, ap.11

26.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.14

27.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.6

28.Rezilierea contractului de comodat nr.15.351/2008 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și Consiliul Județean Alba

29.Modificarea și completarea Hotărârii nr.112/2015 a Consiliului local cu privire la stabilirea taxei pentru vizitarea monumentelor istorice

30.Alipirea unor imobile, proprietatea municipiului Alba Iulia situate pe strada Libertății, nr. 21

31.Parcelarea imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Livezii, nr. 47

32.Atribuirea în proprietate solicitanților proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții

33.Însușirea raportului de expertiză tehnică – completare, din Dosar nr. 3403/176/2014 la Judecătoria Alba Iulia

34.Parcelarea imobilului situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr. 36
Iniţiator, primar Mircea Hava

II.Diverse
III.Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna februarie 2017.
 
 
CITEŞTE şi:
 
 
Taguri: prima sedinta ordinara, consiliul local, vazari, locuinte ANL

Ratari

Criticisme (0)

Criticati si dumneavoastra

*
*
<Campurile marcate cu * sunt obligatorii>