#
Revista de stiri, cultura si umor...
 
Informarea este importanta,
dar amuzamentul este sanatos!
 
Bilantul Curtii de Apel Alba Iulia pe anul 2017

Bilantul Curtii de Apel Alba Iulia pe anul 2017

Revista nr. 434 | 19-02-2018 | Alexandru Mitchievici


Luni, 19.02.2018, Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat Bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2017 în cadrul Adunării generale a judecătorilor cu participarea judecătorilor din circumscripţia curţii de apel şi altor invitaţi de la principalele instituţii cu care colaborăm instituţional.


La şedinţa de bilanţ a participat şi judecătoarea Andrea Annamaria Chiş, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
 

COMUNICAT DE PRESĂ : Sinteza raportului de bilanţ

Volumul de activitate în anul 2017

I. Numărul cauzelor nou intrate

Din analiza datelor statistice rezultă că pe rolul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia s-au înregistrat în anul 2017 un număr de 126.415 cauze, cu 1.007 mai multe decât în anul 2016, când au fost înregistrate 125.408 cauze, ceea ce reprezintă o creştere în procente de +0,80 % faţă de anul precedent.

Din totalul cauzelor nou intrate, 12.801 s-au înregistrat la Curtea de Apel Alba Iulia, 28.182 la tribunalele din circumscripţia acesteia şi 85.432 la judecătoriile arondate.

Numărul cauzelor nou intrate a crescut la Curtea de Apel Alba Iulia, la Tribunalul Alba si Tribunalul Sibiu precum şi la Judecătoriile Blaj, Hateg, Mediaş şi a scăzut la celelalte instanţe din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Alba Iulia. Astfel, la Curtea de Apel Alba Iulia, numărul cauzelor nou intrate a crescut cu 4.584 faţă de anul precedent, în procente de +55,78 %.

La tribunale s-au înregistrat cu 204 cauze mai puţine decât în anul 2016, în procente de -0,71%, iar la judecătorii, numărul cauzelor nou intrate a scăzut cu 3.373 cauze, în procente de -3,79%.

Cea mai mare creştere la nivelul tribunalelor s-a înregistrat la Tribunalul Sibiu, unde numărul cauzelor nou intrate în anul 2017 a fost de 9.316, faţă de 7.764 în anul 2016, creşterea fiind cu 1.552 cauze, iar în procente de + 19,98 %.

Pe rolul Tribunalului Alba au fost înregistrate 10.422 cauze, faţă de 10.241 în anul 2016, mai mult cu 181 cauze, în procente + 1,76%.

În aceeaşi perioadă de referinţă, la Tribunalul Hunedoara au fost înregistrate 8.444 cauze, faţă de 10.381 în anul 2016, mai puţin cu 1.937 cauze, în procente -18,65%.
 
 
II.Numărul cauzelor pe rol

Volumul de activitate la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba (care se obţine din însumarea numărului dosarelor nou intrate cu valoarea stocului de dosare rămase de soluţionat din anul anterior), a înregistrat o creştere cu 4.435 cauze faţă de anul 2016 (+2,70%), de la 163.983 în anul 2016, la 168.418 in anul 2017.

Astfel, pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia s-au aflat 15.144 cauze, din care 12.801 cauze nou intrate şi 2.343 cauze rămase în stoc ( nesoluţionate la 01.01.2017).

Analizând datele privind evoluţia volumului de activitate în perioada 2015-2017 la nivelul tribunalelor şi a judecătoriilor, se constată că există o tendinţa de scădere a volumului de activitate la tribunale şi de creştere a volumului de activitate la judecătorii.

Volumul de activitate al tribunalelor a scăzut faţă de anul 2015 cu 3.636 cauze, în procent de -8,06%, de la 45.055 cauze la 41.419 cauze. Cea mai mare scădere s-a înregistrat la Tribunalul Sibiu unde numărul cauzelor pe rol a scăzut în anul 2016, la 12.899, faţă de 16.084 cauze în anul 2015, cu 3.185 cauze, în procent de -19,80 %.

Tribunalul Alba în anul 2016 a înregistrat un volum de activitate de 13.860 cauze, în creştere cu 1.587 cauze faţă de anul 2015, când numărul dosarelor pe rol a fost de12.273, procentul de creştere fiind de +12,93%.

Tribunalul Hunedoara a avut 14.660 cauze pe rol în 2016, faţă de 16.698 cauze în anul 2015, mai puţin cu 2.038 cauze, în procent de -12,20%.

În ce priveşte judecătoriile, numărul dosarelor pe rol a fost de 112.293 cauze în anul 2016, mai mult cu 12.963 cauze decât în anul 2015, când au fost 99.330 cauze rezultând o creştere de +13,05%.

Din cele 16 judecătorii aflate în circumscripţia curţii, volumul de activitate a crescut în mod diferit la 15 instanţe şi a scăzut cu -3,25 % la Judecătoria Blaj.

Cea mai mare creştere s-a înregistrat la Judecătoria Avrig, unde numărul cauzelor pe rol a fost de 2.777 în anul 2016, faţă de 1.902 cauze în anul 2015, mai mult cu 875 cauze, în procent de +46,00%.
 

III. Numărul cauzelor soluţionate

În anul 2016, la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba a crescut numărul cauzelor soluţionate cu 4.376 cauze faţă de anul 2015, fiind soluţionate 123.372 cauze faţă de 118.996 în anul 2015, în procente cu +3,67%.

Numărul cauzelor soluţionate la Curtea de Apel Alba Iulia a scăzut cu 2.101 cauze faţă de anul precedent, în procent de – 20,92 %, de la 10.043 în anul 2015, la 7.942 în anul 2016.

Numărul dosarelor soluţionate la tribunale a înregistrat o scădere a cu 4.825 de dosare faţă de anul 2015, în procente -14,83%, fiind soluţionate 27.696 cauze faţă de 32.691.

Cea mai mare scădere s-a înregistrat la Tribunalul Sibiu, unde numărul cauzelor soluţionate a scăzut în anul 2016, la 8216, faţă de 11.096 în anul 2015, cu 2.880 cauze, în procente de - 25,95 %.

Tribunalul Alba a soluţionat 9.297 cauze, faţă de 8.751 în anul 2015, mai mult cu 546 dosare, în procente +6,23%.

În ceea ce priveşte Tribunalul Hunedoara, acesta a înregistrat o scădere a dosarelor soluţionate în anul 2016, cu 2.491 cauze, de la 12.674 în anul 2015 la 10.183 în anul 2016, procentul de scădere fiind de -19,65%.

Judecătoriile din circumscripţia Curţii de apel au soluţionat 87.719 cauze în anul 2016, mai mult cu 11.287 decât în anul 2015, când au fost soluţionate 76.432, ceea ce reprezintă o creştere de +14,76%. La 14 judecătorii aflate în circumscripţia curţii, volumul cauzelor soluţionate a crescut. Cea mai mare creştere s-a înregistrat la Judecătoria Avrig, unde numărul cauzelor soluţionate a fost de 2.148 în anul 2016, faţă de 1.296 în anul 2015, mai mult cu 852 de cauze, în procent de +65,74%.

Se constată că sunt 2 judecătorii în care numărul dosarelor soluţionate a avut o scădere faţă de anul precedent: Judecătoria Agnita şi Judecătoria Blaj.
Stocul de dosare existent la sfârşitul anului 2016

Stocul de dosare la nivelul instanţelor din raza Curţii de Apel Alba Iulia a crescut la sfârşitul anului 2016, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 3.144 cauze, de la 37.467 cauze existente în anul 2015, la 40.611 în anul 2016, în procente de +8,39%.

La Curtea de Apel Alba Iulia, stocul de dosare la sfârşitul anului 2016 a crescut cu 294 cauze faţă de anul precedent, în procente de +14,44 %, de la 2.035 cauze la 2.329.

La nivelul celor trei tribunale, stocul de dosare la sfârşitul anului 2016 a crescut cu +9,48% faţă de anul precedent, de la 12.534 la 13.723 cauze.

Stocul de dosare la nivelul judecătoriilor a crescut de asemenea cu 1.722 dosare faţă de anul precedent, de la 22.898 dosare existente la sfârşitul anului 2015, la 24.620 la finele anului 2016, în procente de +7,52%.

Din cele 16 judecătorii aflate în circumscripţia curţii, stocul de dosare de la sfârşitul anului 2016, comparativ cu cel de la sfârşitul anului 2015, a crescut la 11 dintre instanţe şi a scăzut la 5 instanţe.

Cea mai mare creştere s-a înregistrat la Judecătoria Agnita, unde stocul a crescut într-un procent de +40,77 %, iar cea mai mare scădere s-a înregistrat la Judecătoria Aiud în procent de - 11,43%.

Trebuie precizat că numărul de cauze rămase nesoluţionate la finele fiecărui an este influenţat la toate instanţele de cauzele nou intrate în ultimele luni din an, care nu pot fi soluţionate în anul respectiv din motive obiective.

Din analiza pe materii a cauzelor nou intrate în anul 2016 la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia se poate observa o tendinţă de creştere la majoritatea materiilor, cea mai semnificativă în materie penală în procent cu +61,54%, dar şi scăderi a cauzelor din materiile faliment, respectiv litigii cu profesioniştii. Astfel, din numărul total de 125.408 cauze nou intrate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia:

- 22.392 cauze au fost înregistrate în materie penală, cu 8.502 cauze mai multe decât în anul 2015, în procent cu +61,54%

- 59.280 cauze în materie civilă, cu 10.078 cauze mai mult decât în anul 2015, în procent cu +22,24% cauze

- 9.158 cauze în materia litigii cu profesionişti, cu 2548 cauze mai puţin decât în anul 2015, în procent cu - 21,76%

- 6.788 cauze în materia litigii de muncă, cu 80 cauze mai multe decât în anul 2015, în procent cu +1,17%

- 1.192 cauze în materia asigurări sociale, cu 139 cauze mai multe decât în anul 2015, în procent cu +12,96%

- 8.653 cauze în materia minori şi familie, cu 363 cauze mai multe decât în anul 2015, în procent cu +4,36%

- 15.554 cauze în materia contencios administrativ si fiscal, cu 608 cauze mai multe decât în anul 2015, în procent cu +4,04%

- 2.383 cauze în materia faliment, cu 670 cauze mai puţine decât în anul 2015, în procent cu - 21,96%

- 8 cauze în materia proprietate intelectuală, acelaşi număr ca în anul 2015.

La nivelul tribunalelor se constata o creştere a cauzelor nou intrate la secţia penala şi o scădere la secţia civilă a cauzelor nou intrate în anul 2016 faţă de anul anterior.

Numărul total al cauzelor nou intrate la judecătorii a crescut faţă de anul 2015, atât în materia civilă, cât şi în materia penală. Astfel, în materie civilă, numărul cauzelor nou intrate a crescut cu un procent de +12,36% , de la 64.530 la 72.509, iar în materie penală a crescut de la 8.714 cauze în anul 2015, la 16.296 în anul 2016, ceea ce reprezintă o creştere cu +87,00%.
 

IV. Încărcătura pe judecător şi pe schemă

Ca indice statistic, încărcătura pe judecător poate fi examinată fie în forma încărcăturii pe judecător (posturi ocupate), fie ca încărcătură pe post de judecător prevăzut în schema de personal.

Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul mediu al posturilor ocupate în anul 2016.

Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor.

Schema posturilor de judecător pentru acest an la Curtea de Apel Alba Iulia a fost de 49 şi media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului a fost 42.

Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat în anul 2016, pe locul 8 din punct de vedere al încărcăturii pe judecător cu 536 cauze/judecător şi pe locul 7 pe schemă la nivel naţional, cu 460 cauze.

Se constată că atât încărcătura pe schemă, cât şi încărcătura pe judecător la nivelul Tribunalului Hunedoara si Sibiu a scăzut, în timp ce la Tribunalul Alba a crescut în anul 2016, comparativ cu anul 2015.

Încărcătura pe schemă în anul 2016 la judecătoriile din raza Curţii de apel a fost mai mare decât media pe ţară, de 875 dosare, la cinci dintre judecătorii (Sebes, Aiud, Petrosani, Hunedoara, Brad), iar încărcătura pe judecător în anul 2016 a fost mai mare decât media pe ţară, de 1.083 dosare, la patru dintre judecătorii (Petrosani, Orastie, Hateg, Brad).
 

V. Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă

Anul 2016 a fost al doilea an în care s-a evaluat activitatea instanţelor şi prin aplicarea indicatorilor de eficienţă ai activităţii instanţelor, aprobaţi prin Hotărârea nr.1305/9.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturi. Analiza efectuată în baza acestor indicatori constituie un instrument util pentru managementul instanţelor, în scopul stabilirii mijloacelor de îmbunătăţire a activităţii şi de creştere a gradului de eficienţă.

Indicatorii sunt: rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate, stocul de dosare, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluţionare, pe materii sau pe obiecte la nivelul fiecărei instanţe şi la nivel naţional (numai pentru stadiul procesual fond şi mai puţin pentru curţile de apel) si redactările peste termenul legal.

Pentru fiecare indicator sunt stabilite 4 grade de eficienţă: foarte eficient, eficient, satisfăcător sau ineficient.

Analiza centralizata a indicatorilor de eficienţă relevă încadrarea Curţii de Apel Alba Iulia pentru activitatea din 2016 la gradul eficient.

În urma întocmirii acestei analize, se constata că, dincolo de unele excepţii relevate la analiza fiecărui indicator, activitatea instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia şi rezultatele obţinute de acestea în anul 2016 sunt pozitive, iar conducerea acestora a identificat în mare parte elementele care impun luarea unor măsuri adecvate pentru corectarea deficienţelor constatate.

Este de subliniat faptul că, în urma centralizării indicatorilor de eficienţă, în circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia nu este nici o instanţă încadrată la gradul satisfăcător sau ineficient. Mai mult, se observă că din cele 20 de instanţe, majoritatea (13 instanţe) sunt încadrate la gradul eficient în timp ce Tribunalul Sibiu şi un număr de 6 judecătorii s-au încadrat în gradul de eficienţă maxim, foarte eficient, respectiv Judecătoria Avrig, Judecătoria Blaj, Judecătoria Deva, Judecătoria Hunedoara, Judecătoria Mediaş şi Judecătoria Sălişte.
 
 
 
VI. Durata de soluţionare a cauzelor

La Curtea de Apel Alba Iulia din totalul de 7942 cauze soluţionate în anul 2016, 7052 cauze au fost soluţionate într-un interval de 0 – 6 luni, 648 cauze au fost soluţionate într-un interval de 6–12 luni, iar 242 cauze au fost soluţionate în mai mult de 1 an.

Analizând comparativ durata de soluţionare a cauzelor în anul 2015 şi 2016, se constată că, raportat la numărul de dosare soluţionate în anul respectiv, ponderea dosarelor soluţionate in perioada 0-6 luni a crescut faţă de anul precedent cu un procent de +23,56%.

În ceea ce priveşte tribunalele, din totalul de 27.696 cauze soluţionate în anul 2016, 20.208 au fost judecate într-un interval de 0 – 6 luni, 4.307 au fost soluţionate într-un interval de 6 – 12 luni, iar 3.181 cauze în mai mult de 1 an .

Se constată că în anul 2016 a crescut numărul cauzelor soluţionate în intervalul 0 – 6 luni.

În anul 2015, din totalul de 32.521 cauze soluţionate, 17.618 au fost soluţionate în intervalul 0-6 luni, ceea ce reprezintă un procent de 54,17%. Comparativ, în anul 2016 numărul cauzelor soluţionate în acelaşi interval a fost de 20.208 din 27.696, ceea ce reprezintă un procent de 72,96%, deci o creştere cu 18,79%.

De asemenea se constată o scădere procentuală a numărului de dosare având durata de soluţionare în intervalul 6-12 luni, cu un procent de -7,66% faţă de anul 2015 şi o scădere cu -11,14 % a numărului de dosare cu durata de soluţionare de peste 1 an în anul 2016, comparativ cu anul 2015.

În ceea ce priveşte judecătoriile din totalul de 87.734 cauze soluţionate în anul 2016, 73.084 cauze au fost soluţionate într-un interval de 0 – 6 luni (83,3% fata de 77,72% in anul 2015), 9.766 cauze au fost soluţionate într-un interval de 6 – 12 luni (11,13% fata de 13,8% in anul 2015), iar 4.884 cauze au fost soluţionate în mai mult de 1 an (5,56% fata de 8,48% in anul anterior).

Prin urmare, atât la curtea de apel cât şi la nivelul tribunalelor şi judecătoriilor se înregistrează o îmbunătăţire a celerităţii soluţionării cauzelor, în anul 2016 faţă de anul anterior, prin creşterea substanţială a procentului de cauze soluţionate până în 6 luni şi scăderea corespunzătoare a cauzelor soluţionate într-un interval mai lung.
 

VII. Resursele umane

Anul 2016 a cunoscut, ca şi ceilalţi ani, o fluctuaţie de personal relativ mare, tendinţa însă la toate instanţele din raza Curţii fiind de stabilitate a schemelor de personal, în special în ceea ce priveşte personalul auxiliar. Este în responsabilitatea conducerilor instanţelor, dar şi a Consiliului Superior al Magistraturii de a lua măsurile necesare pentru ca schemele de personal să fie complete. Acest lucru este necesar pentru desfăşurarea activităţii instanţelor la parametrii normali.

Cu toate acestea, spre sfârşitul anului 2016, Curtea de apel şi instanţele din circumscripţia acesteia s-au confruntat cu o situaţie fără precedent, urmare în principal a soluţiilor adoptate de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în materia transferurilor, dar şi a pensionării unor judecători şi a faptului că, judecătorii stagiari, după promovarea examenului de capacitate au optat pentru numirea la alte instanţe.

În aceste împrejurări, la judecătoriile Brad şi Orăştie, funcţionează 2 judecători, iar Judecătoria Haţeg ar fi rămas cu 1 singur judecător, dacă nu s-ar modificat, la cererea conducerii Tribunalului Hunedoara, data de la care urma să fie transferat un judecător.

Deşi schemele de personal au fost suplimentate cu posturi de judecători la Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Sibiu şi Tribunalul Hunedoara, precum şi la judecătoriile care aveau în schemă mai puţin de 4 judecători, cu excepţia Tribunalului Sibiu, toate aceste posturi au rămas vacante la sfârşitul anului 2016.

Instanţele la care posturile de judecător erau ocupate toate la sfârşitul anului sunt Tribunalul Alba, Tribunalul Sibiu Judecătoria Aiud, Judecătoria Agnita, Judecătoria Avrig, Judecătoria Blaj şi Judecătoria Hunedoara.

În ceea ce priveşte personalul auxiliar, în anul 2016, au fost suplimentate posturile de personal auxiliar, în statul de funcţii fiind prevăzute la începutul anului un număr de 395 de posturi de grefieri, iar la finele anului 404 posturi.

Schema de personal a fost suplimentată la data de 15.07.2016 cu 1 post de grefier cu studii superioare prin transformarea unui post de şofer de la Tribunalul Alba, la data de 11.11.2016 cu 5 posturi de grefier, din care 1 post la Curtea de Apel Alba Iulia, 1 post la Tribunalul Hunedoara, 1 post la Judecătoria Petroşani, 1 post la Tribunalul Alba, 1 post la Tribunalul Sibiu, iar la data de 18.11.2016 cu 3 posturi, 1 post la Curtea de Apel Alba Iulia, 1 post la Tribunalul Sibiu şi un post la Tribunalul Hunedoara.

De asemenea, în virtutea atribuţiilor conferite de Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi de Regulamentul de ordine interioară, preşedintele Curţii de apel, după consultarea conducerii instanţelor, a formulat propuneri în vederea echilibrării volumului de activitate la instanţele din circumscripţie, în funcţie de nevoile acestora.

Totodată, instanţele s-au confruntat şi cu problema vacantării temporare a posturilor ca urmare a acordării de concedii medicale sau pentru îngrijirea copilului, care se prelungesc pentru perioade de ani de zile.

Conducerea Curţii de Apel Alba Iulia, în virtutea atribuţiilor conferite de Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi de Regulamentul de ordine interioară al instanţelor, a urmărit în mod permanent ocuparea posturilor vacante şi echilibrarea volumului de activitate, atât la nivelul curţii, cât şi la nivelul instanţelor din circumscripţia acesteia şi a răspuns cu promptitudine solicitărilor formulate de instanţe şi împreună cu conducerile acestora a stabilit măsurile ce urmau a fi dispuse pentru desfăşurarea activităţii la parametrii normali, în special prin delegarea unor judecători şi grefieri de la instanţele mai puţin aglomerate la cele cu volum de activitate ridicat şi cu schemă incompletă.

În urma cererilor formulate de conducerea instanţelor, au fost emise 46 de decizii de delegare a judecătorilor şi personalului auxiliar la alte instanţe aflate în circumscripţia curţii.

Trebuie menţionat însă faptul că există dificultăţi în rezolvarea acestor situaţii, deoarece cadrul legislativ actual nu permite delegarea judecătorilor de la o instanţă la alta decât cu acordul acestora, iar a personalului auxiliar doar pentru un interval scurt de timp - 60 de zile - cu posibilitatea prelungirii pentru alte 60 de zile însă condiţionat de acordul persoanei delegate.
 
 
VIII. Situaţia infrastructurii în anul 2016

Situat în Alba Iulia str. I. C .Brătianu, nr.1, sediul Curţii de apel, cunoscut şi sub denumirea Palatul de Justiţie, este destinat activităţilor judiciare doar în parte, respectiv la etajul al II-lea al clădirii integral şi cu un număr de 4 birouri şi o cameră de consiliu la etajul I şi 4 încăperi la subsolul clădirii, unde au fost amenajate spaţii pentru arhive şi 2 încăperi pentru arestaţi, restul clădirii fiind ocupată la etajul I de Prefectura Judeţului Alba iar la parter de Consiliul Judeţean Alba, cu drept de folosinţă fără plată.

Având în vedere spaţiul insuficient pentru instanţă, Consiliul Judeţean Alba şi-a manifestat disponibilitatea de a elibera parterul imobilului pentru a-l pune la dispoziţia curţii, sens în care a întreprins demersurile necesare pentru mutarea într-un alt imobil aflat în administrarea sa. Din cauza reparaţiilor ce trebuie efectuate la acel imobil, promisiunea de mutare s-a făcut iniţial pentru luna septembrie a anului 2013, însă nu s-a realizat până în prezent.

Începând cu luna ianuarie a anului 2014, Secţia a II-a civilă a Curţii de apel îşi desfăşoară activitatea la parterul clădirii, în 7 încăperi (sala, arhiva si 5 birouri), iar în luna iulie 2014 şi la începutul anului 2016. Consiliul Judeţean Alba, înţelegând necesitatea bunei desfăşurări a activităţii acestei secţii, a mai pus la dispoziţia instanţei noastre încă 2 birouri.

Actualul sediu nu asigură condiţii foarte bune de lucru pentru personalul judecătoresc din perspectiva stării acestuia şi amenajărilor şi nici satisfacerea cerinţelor legate de organizarea activităţii de judecată, astfel încât să permită accelerarea soluţionării proceselor. Beneficiind de doar 4 săli de judecată, în condiţiile în care activitatea este organizată în 4 secţii, iar secţia penală are repartizate cauze în fiecare zi, la mai multe complete de judecată, numărul sălilor este insuficient în raport cu volumul de activitate şi cu numărul de complete de judecată constituite la nivelul fiecărei secţii, fiind necesară planificarea mai multor complete de judecată în aceeaşi zi pentru o sală de judecată, în 2-3 timpi de lucru, cu consecinţa finalizării cu mult peste programul zilnic de activitate, ceea ce generează nemulţumiri atât în rândul justiţiabililor, avocaţilor, cât mai ales în rândul personalului instanţei.

Consiliul Judeţean Alba urmează a elibera spaţiul ocupat în prezent la parterul clădirii Curţii de Apel Alba Iulia, la începutul anului 2018, când este programată terminarea lucrărilor la noua locaţie unde se va muta această instituţie.

În ceea ce priveşte starea sediilor instanţelor, în raza Curţii de Apel Alba Iulia funcţionează un număr de 20 de instanţe, în 17 imobile proprietate publică, în administrare sau în folosinţă, din care 6 sedii (imobile) sunt în stare tehnică foarte bună şi nu necesită lucrări imediate (respectiv cele în care funcţionează Judecătoria Blaj, Judecătoria Câmpeni, Judecătoria Sălişte, Judecătoria Mediaş, Judecătoria Hunedoara şi Judecătoria Avrig).

Alte instanţe sunt în stare tehnică dificilă, cu probleme de funcţionare la parametrii fizico-tehnici adecvaţi, în funcţie şi de necesităţile de desfăşurare a activităţii personalului din instanţe: Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia, Tribunalul Hunedoara şi Judecătoria Deva, Judecătoria Petroşani. Parte din aceste instanţe, au intrat în programul naţional de reabilitare şi construcţie de sedii noi.

Unele instanţe sunt într-un proces amplu de refacere, cum sunt Tribunalul Sibiu şi Judecătoria Sibiu, pentru al căror sediu s-au demarat lucrările de consolidare, renovare şi modernizare începând cu data de 10 noiembrie 2011, termenul iniţial prevăzut în contract pentru finalizarea lucrărilor fiind mai 2014, prelungit ulterior pentru luna octombrie 2017, motiv pentru care în prezent cele două instanţe îşi desfăşoară temporar activitatea, începând cu vara anului 2014, într-un imobil aflat în domeniul public al statului, trecut din administrarea Ministerul Apărării Naţionale în administrarea Ministerul Justiţiei.

În anul 2016, DIPFIE din cadrul Ministerului Justiţiei a organizat procedura de achiziţie a execuţiei lucrărilor în continuare, fiind adjudecat ofertantul câştigător „Asocierea INSPET S.A. şi ATHNEUM S.A.”, durata de execuţie a lucrărilor fiind de 18 luni. A fost emis ordinul de începere a lucrărilor la ofertantul câştigător în data de 28.12.2016.

Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba-Iulia ocupă în prezent parterul, mezaninul si etajul 1 al clădirii situate in Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24, a căror suprafaţă totală desfăşurată este de 2800 mp, iar etajul 2 şi mansarda clădirii sunt ocupate de parchetele de pe lângă aceste instanţe.

Spaţiul ocupat la ora actuala de tribunal si judecătorie este total insuficient (cca. 5 mp suprafaţă de birou pe persoană) fiind necesară extinderea acestuia.

La data de 31.10.2014, Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a adoptat Hotărârea nr. 316 prin care s-a transmis din domeniul public al Municipiului Alba Iulia şi administrarea Consiliului Local, în domeniul public al Statului Român un teren în suprafaţă de 14.818 mp , pentru construirea sediului Tribunalului Alba.

La începutul anului 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale a demarat Programul naţional de investiţii în infrastructura instanţelor şi parchetelor din reşedinţele de judeţ, incluzând „Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ ce are ca obiectiv principal îmbunătăţirea infrastructurii sediilor instanţelor prin reabilitarea sediilor instanţelor, dar şi execuţia unor noi sedii”.În acest program este inclusă şi construirea unui sediu nou pentru Tribunalul Alba.

La data de 26.06.2015, Tribunalul Alba a înaintat Companiei Naţionale de Investiţii documentele necesare demarării procedurilor de achiziţie pentru întocmirea Studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, proiectare şi execuţie. Aceste proceduri vor fi continuate însă după elaborarea de către Ministerul Justiţiei a unui Ghid de proiectare a sediilor de instanţe.

Pentru Tribunalul Alba au fost efectuate lucrări în vederea amenajării spaţiului pentru arhiva depozit într-un spaţiu de 150 m.p. primit de la Consiliul Judeţean Alba, constând în:

- efectuarea instalaţiei electrice (iluminat şi prize);
- delimitarea spaţiului de arhivă faţă de restul construcţiei prin împrejmuirea cu grilaj metalic, asigurând în acest fel securitatea dosarelor depozitate în arhiva;
- totodată s-au efectuat lucrări de închidere cu panouri de grilaj, executate din schelet metalic cu profile uşoare zincate, a golurilor, prin care rozătoarele ar fi putut intra în spaţiul de arhivă;

Sediul Tribunalului Hunedoara şi al Judecătoriei Deva a fost cuprins de către Ministerul Justiţiei în „Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ” din Memorandumul Guvernului României nr.17233/10.12.2014, cu obiectivul „Reparaţii capitale şi modernizare sediul Tribunalului Hunedoara şi Judecătoriei Deva”, care se va derula prin Ministerul Dezvoltării Regionale – Compania Naţională de Investiţii.

Tribunalul Hunedoara a trimis toate documentele solicitate şi în prezent în cadrul Compania Naţională de Investiţii Bucureşti se desfăşoară elaborarea temei de proiectare şi actualizare a expertizei tehnice a clădirii.

Tribunalul Hunedoara a informat Compania Naţională de Investiţii în data de 19 ianuarie 2016 despre decizia luată, după consultarea Colegiului de Conducere al tribunalului, ca pe perioada realizării lucrărilor de reparaţii şi modernizări, întreaga clădire ce constituie sediul celor două instanţe judecătoreşti să fie pusă la dispoziţia executantului lucrării, urmând ca până la finalizarea acestora Tribunalul Hunedoara şi Judecătoria Deva să funcţioneze în alte sedii. În urma demersurilor scrise efectuate în anii 2015-2016 către instituţiile publice din judeţ, nu s-a primit nici un răspuns favorabil privind existenţa unor spaţii disponibile pentru a putea fi puse la dispoziţia noastră cu titlul gratuit. În această situaţie, în anul 2017, după primirea unui răspuns de la Compania Naţională de Investiţii Bucureşti vor trebui demarate operaţiunile de închiriere de spaţii, conform Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 3290/C/17/09.2014.

Studiul de fezabilitate a fost contractat de Compania Naţională de Investiţii şi predat parţial în data de 02.03.2016.

Deoarece proiectantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile a fost reziliat contractul, iar Compania Naţională de Investiţii a semnat un nou contract cu alt proiectant în data de 23.09.2016. În data de 29.11.2016 s-a depus studiul de fezabilitate la Compania Naţională de Investiţii. Documentaţia a fost avizată cu completări în data de 13.01.2017.

Judecătoria Aiud se află într-o situaţie similară Curţii de Apel Alba Iulia, în sensul că, deşi prin Hotărârea Guvernului nr.12111/1.10.2008 s-a dispus predarea întregului imobil din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Aiud în administrarea Ministerului de Justiţie - Tribunalul Alba, pentru Judecătoria Aiud, până în prezent instanţa funcţionează doar parţial în sediul clădirii, clădire care de asemenea necesită reparaţii capitale.

În anul 2016, impunându-se separarea fluxurilor de circulaţie a persoanelor private de libertate de cel al personalului instanţei la accesul în sala de şedinţe aferentă cauzelor penale, a fost necesară elaborarea unei noi expertize tehnice pentru efectuarea acestei lucrări. La avizarea noii expertize efectuate în anul 2016, prin avizul C.T.E. nr.13/15.09.2016 s-a aprobat realizarea doar a lucrărilor de intervenţii, fără efectuarea extinderii clădirii. Conform precizărilor din expertiza tehnică, s-au executat lucrările de separare a fluxurilor de circulaţie a persoanelor private de libertate de cel al personalului instanţei.

Sediul Judecătoriei Petroşani se află într-o clădire veche, de peste 100 de ani. Pe lângă corpul principal de clădire se află şi un corp secundar, situat în curtea interioară. Din cauza vechimii clădirilor sunt necesare reparaţii capitale şi lucrări de modernizare la ambele corpuri de clădire.

În anii 2014-2015 s-au efectuat mai multe reparaţii curente la acoperiş pentru a asigura conservarea celor două corpuri de clădire, de igienizare şi eliminare igrasie din sala de judecată, dar cu toate acestea mai sunt necesare lucrări pentru refacerea finisajelor exterioare şi interioare, cât şi a instalaţiilor interioare.

În anul 2016 s-au efectuat reparaţii curente la acoperiş pentru a înlătura efectele produse de fenomene meteorologice periculoase (căderi de grindină) şi pentru a asigura conservarea imobilelor.

De asemenea, au fost schimbate conductele de alimentare cu apă din curtea judecătoriei, care erau corodate şi generau importante pierderi de apă. Totodată, s-au efectuat lucrări de amenajare birouri/săli consiliu şi îndepărtare parţială a tencuielilor exterioare depreciate ce se desprind de pe faţadă.

În proiectul de buget pentru anul 2017 s-a propus includerea acestui imobil în programul de reparaţii capitale al Ministerului Justiţiei.

La sediul Judecătoriei Sebeş s-au efectuat lucrări de igienizare şi reparaţii: la grupurile sanitare şi la subsol, lucrări necesare datorită degradării şi uzurii în timp a finisajelor (tencuieli, zugrăveli) de la subsolul judecătoriei si a obiectelor sanitare de la baia publicului justiţiabil; refacerea pavajului din curte, cu rezolvarea scurgerii apelor pluviale; hidroizolaţie la fundaţiile pereţilor exteriori de la subsol, pentru a împiedica infiltrarea apei în zidăria de la subsol; reparaţii parţiale la învelitoarea din ţiglă şi revizie jgheaburi de colectare a apelor pluviale de pe acoperişul clădirii;
 
 
IX. Concluzii

Justiţia se înfăptuieşte prin oameni şi pentru oameni şi de aceea, întreaga valoare a puterii judecătoreşti depinde de calitatea oamenilor care o exercită.

Prezentarea elementelor de natură pur statistică din cadrul acestui raport oferă o imagine corectă asupra activităţii concrete desfăşurate de personalul Curţii de Apel Alba Iulia şi al instanţelor din circumscripţia acesteia. Datele statistice, ca prezentare în cifre, nu acoperă însă în totalitate eforturile depuse de întregul corp profesional din cadrul acestor instanţe, volumul real de activităţi desfăşurate, responsabilitatea şi implicarea activă în realizarea atribuţiilor specifice funcţiilor exercitate.

Un obiectiv asumat de Curtea de Apel Alba Iulia pentru anul 2017 şi însuşit de toate instanţele din circumscripţia acesteia vizează creşterea calităţii actului de justiţie, resursele şi corpul profesional de care dispun constituind premisele realizării acestuia la cele mai înalte standarde de calitate, astfel încât activitatea de serviciu public să se ridice la nivelul exigenţelor şi aşteptărilor specifice de la un sistem judiciar care funcţionează într-un stat de drept.

Un alt obiectiv asumat de Curtea de apel Alba Iulia vizează continuarea eforturilor de îmbunătăţire a comunicării între instanţe pentru însuşirea unor obiective comune şi mai ales înţelegerea că nesatisfacerea unora dintre solicitările acestora este determinată de cauze obiective, iar conducerea Curţii de apel analizează cu seriozitate problemele pe care le întâmpină instanţele din circumscripţie şi este preocupată în mod constant să găsească soluţii pentru remedierea lor.

În concluzie, având în vedere resursele şi corpul profesional de care dispun Curtea de Apel Alba Iulia şi instanţele din circumscripţia acesteia, apreciem că în mod real există premisele realizării unui act de justiţie la cele mai înalte standarde de calitate, care vor menţine aceste instanţe în locul extrem de onorant pe care l-au ocupat şi în trecut şi la care tindem în mod constant în activitatea pe care o desfăşurăm.

Credem că dincolo de relaţiile profesionale fireşti în cadrul oricărei instanţe, relaţiile umane, căldura şi onestitatea care pot fi întâlnite în colectivele instanţelor din Alba, Hunedoara şi Sibiu constituie premise pentru desfăşurarea activităţii în condiţii deosebite şi vor asigura o comunicare eficientă între toate palierele acestora, astfel încât activitatea de serviciu public să se ridice la nivelul exigenţelor şi al aşteptărilor specifice perioadei pe care o parcurgem în prezent.

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Vicepreşedinte şi purtător de cuvânt Aurelian Gheorghe Mocan
 

CITEŞTE şi:
 
Taguri: bilantul Curtii de Apel Alba Iulia, infractiuni, incarcare pe judecator, Annamaria Chis, presedintele curtii de apel

Ratari

Criticisme (0)

Criticati si dumneavoastra

*
*
<Campurile marcate cu * sunt obligatorii>