#442
Revista de stiri, cultura si umor...
 
Informarea este importanta,
dar amuzamentul este sanatos!
 
Articolul urmator
Sedinta ordinara a Consiliului Local Alba Iulia... se voteaza bugetul

Sedinta ordinara a Consiliului Local Alba Iulia... se voteaza bugetul

Revista nr. 386 | 20-03-2017 | Alexandru Mitchievici


Vineri, 24 martie 2017, consilierii locali din Alba Iulia se întâlnesc în şedinţă ordinară.


Şedinţa are loc începând cu ora 13.00 la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6.

Pe ordinea de zi sunt următoarele puncte:

1.Aprobarea  bugetului  general  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2017  al municipiului Alba Iulia

2.Aprobarea contului de execuție pe anul 2016 al municipiului Alba Iulia

3.Aprobarea  utilizării  sumelor  din  excedentul  anului  2016  al  activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din învățământ)

4.Aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017

5.Modificarea  Hotărârii  nr.  354/2016  a  Consiliului  local  privind  aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2017

6.Modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului  municipiului  Alba  Iulia  și  Serviciului  public  ”Administrarea patrimoniului local” urmare reorganizării

7.Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

8.Planul de Ordine și Siguranță publică al municipiului Alba Iulia

9.Cotizația Municipiului Alba Iulia la Asociația „Apa Alba”

10.Majorarea prețurilor și tarifelor și actualizarea valorii contractului de delegare a serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia

11.Documentația  tehnico-economică  a  extinderii  rețelei  de  iluminat  public pe străzile: Izvorului, N. Labiș și Barbu Catargiu

12.Completarea  inventarului  bunurilor  care  aparțin  domeniului public al municipiului Alba Iulia cu un imobil (teren)

13.Aprobarea  documentației  tehnico-economice  faza  DALI: documentație  de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul: ”Schimb de destinație din CT10  în  complex  de  servicii  pentru  persoane  cu  dizabilități – AGAPE ” municipiul Alba Iulia

14.Acceptarea sponsorizării de către S.N.G.N ROM GAZ SA către Direcția de asistență socială din subordinea Consiliului local

15.Acordarea porților de hrană la Cantina de ajutor social pentru persoanele cu venituri de până la 520 lei fără contribuție personală

16.Standardul  de  cost  pentru  serviciile  sociale  acordate  în  comunitate  persoanelor adulte afectate de scleroza multipla

17.Acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local capitol „Asistență socială”

18.Acordarea unor sume de bani pentru un proiect socio-cultural

19.Repartizarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii, rămasă vacantă, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe

20.Încheierea  unui  protocol  de  colaborarea  intre  Municipiul  Alba  Iulia  și Inspectoratul Județean Alba Iulia pentru organizarea etapei naționale a Olimpiadei de Limba si Literatura Romană – nivel liceal în perioada 25 –29 aprilie 2017

21.Cheltuirea  unor  sume  de  bani  din  bugetul  local  pentru  evenimentul  Balul Județean al Elevilor

22.Prelungirea  duratei  Protocolului  de Cooperare încheiat între Asociația Green Revolution din România și Municipiul Alba Iulia

23.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Creșterea calității vieții  pentru  cetățeni  prin  transformarea  cartierelor  în  zone  atractive  pentru copii” - acronim Methamorphosis, (Transformation of neighbourhoods in a child-friendly  way  to  increase  the  quality  of  life  for  all  citizen)  finanțat  în cadrul programului european HORIZON 2020
 
 
 
24.Aprobarea unor documentatii de urbanism din municipiul Alba Iulia:

Art.1:  Avizează Planul  Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVITA,FN,
solicitant POPESCU NICOLAE  si  POPESCU  ANA,  DARLOSAN  DORIN  IOAN  si  DARLOSAN ANCA ADRIANA, MICLEA IOAN si MICLEA VICTORIA, BUZA AURORA si BUZA MIHAI”, conform planului de situatie anexat,

Art.2:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTA FAMILIALA – A DOUA LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. MUSETELULUI, NR. 10,
solicitant GROZA SIMION”, conform planului de situatie anexat,

Art.3: Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE  SI  SPATIU  COMERCIAL LA PARTER, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVITA, NR. 38,
solicitant S.C. SELCAN TOUR S.R.L.”, conform planului de situatie anexat,

Art.4: Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE  SI  SPATII  ALIMENTATIE  PUBLICA  LA  PARTER, ALBA  IULIA, STR. ALEXANDRU ST. SULUTIU, NR.1,
solicitant VADAN VALERICA EMILIA”, conform planului de situatie anexat,

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA CU CARACTER   PROVIZORIU   PENTRU   TERASA,   ALBA   IULIA, P-TA IULIU MANIU,
solicitant SC PATI PAN GRUP SRL”, conform planului de situatie anexat;
perioada  de  3  ani  va  fi  redusa  in  cazul  aplicarii  unor  investitii  publice  de  interes general.

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE   PRODUSE   INDUSTRIALE   SI   IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, SOSEAUA  DE  CENTURA, NR.100,
solicitant MUNTEAN  EMANOIL”, conform planului de situatie anexat,

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN RESTAURANT, MANSARDARE CU DESTINATIA DE PENSIUNE SI CONSTRUIRE   ANEXA   GOSPODAREASCA   (magazie si centrala termica) modificare PUD aprobat HCL326/28nov  2016,  art.5, ALBA IULIA, STR. I.C.BRATIANU,  NR.2,
solicitant LAZAR  CARMEN GINA”, conform planului de situatie anexat.

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE SPATIU COMERCIAL, ALBA  IULIA, STR. TRANSILVANIEI, NR. 21A, solicitant UZEIR MEHMED”, conform planului de situatie anexat,

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „REAMENAJARE SPATIU MEDIA MULTIFUNCTIONAL,  EXTINDERE  LA  PARTER  SI  SPATII  DE  CAZARE  LA ETAJ 1, ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI, NR.68A,
solicitant SC DENY LOOK SRL”, conform planului de situatie anexat.

Art.10: Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  BAR, SPATIU ALIMENTATIE  PUBLICA,  SERVICII  SI  COMERT - MODIFICARE  PUD  aprobat prin  HCL  NR.  206/07.2016,  ART.6, ALBA  IULIA,  STR.  TIMISULUI,  NR.  13,
solicitant HATEGAN  NICOLAE”, conform  planului  de  situatie  anexat;  se  va  emite autorizatie pentru constructii cu caracter provizoriu pe termenul de 5 ani.

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR, APUSENI,
solicitant CIUGUDEAN PETRU, CIUGUDEAN  IOAN,  PASCA  NICOLAE,  ISAI  C-TIN, BRICIU MARIANA, CIUGUDEAN ELENA, CIUGUDEAN NICOLAE”,conform planului de situatie anexat,
 
 
 

25.Propunerile de neatribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare

26.Însușirea documentației  tehnice  de  dezmembrare  a  unui  imobil  (extindere magazin industrial) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției, nr. 49

27.Parcelarea imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Călărași, nr. 2

28.Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Marcus Aurelius, nr. 70

29.Transmiterea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Platoul Romanilor a unor  imobile(terenuri)  situate  în  municipiul  Alba  Iulia,  B-dul  Transilvaniei, nr.36

30.Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor locații situate în CETATEA ALBA  CAROLINA  în  scopul  desfăşurării  de  activităţi  de  închiriere  ecobiciclete și biciclete electrice, precum și a desfășurării activității de vizitare a Cetății cu microbuz electric

31.Aprobarea prelungirii  termenului  contractului  de  concesiune  nr.4.738/1994 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și dna.Roșu Mariana

32.Revocarea  Hotărârii  nr.269/2016  a  Consiliului  local  privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în municipiul Alba Iulia, pentru  amplasare  panouri  publicitare  și  revocarea  Hotărârii  nr.375/2016  a Consiliului  local  privind  aprobarea  închirierii  prin  licitație  publică  a  unor terenuri situate în municipiul Alba Iulia, pentru amplasare panouri publicitare

33.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ în municipiul  Alba  Iulia, str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.17

34.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe construite  din  fonduri  A.N.L., situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,
str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.20

35.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.10

36.Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia și aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr.35
Iniţiator, Primar Mircea Hava

37.Abrogarea Hotărârii nr. 282/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 

CITEŞTE şi:
 
Taguri: sedinta ordinara, consiliului local, se voteaza bugetul orasului

Ratari

Criticisme (0)

Criticati si dumneavoastra

*
*
<Campurile marcate cu * sunt obligatorii>