#
Revista de stiri, cultura si umor...
 
Informarea este importanta,
dar amuzamentul este sanatos!
 
Articolul anterior     Articolul urmator
Sedinta ordinara a Consiliului Local Sebes

Sedinta ordinara a Consiliului Local Sebes

Revista nr. 379 | 30-01-2017 | Alexandru Mitchievici


Marţi, 31 ianuarie 2017, ora 14.00, Consiliul Local al Municipiului Sebeş se reuneşte în şedinţă publică ordinară.


Întâlnirea are loc în sala de şedinţe „Radu Stanca” a Primăriei Municipiului Sebeş (camera 17), începând cu ora 14.00.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului târgului de animale aflat în administrarea SPAP Sebeş pentru anul 2017
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări sau acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi executate de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în anul 2017
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

3.Proiect de hotărâre privind colaborarea dintre Municipiul Sebeş şi S.C. SCHUBERT & FRANZKE S.R.L. în vederea publicării hărţii Municipiului Sebeş
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărul de asistenţi personali prevăzut în Statul de Funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială pe anul 2017
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

5.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş, judeţul Alba, ca urmare a promovării în grad profesional a funcţionarilor publici
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

6.Proiect de hotărâre privind desfiinţarea integrala a Pieţei de Flori – Parcul Tineretului, Municipiul Sebeş
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată Asociaţiei Diakoniewerk Internaţional, pe anul 2017, precum şi aprobarea Convenţiei provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

8.Proiect de hotărâre pentru aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată Filantropiei Ortodoxe Sebeş, pe anul 2017, precum şi aprobarea Convenţiei provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 171/2016 privind acordarea unui mandat special domnului primar Dorin - Gheorghe Nistor, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Sebeş în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului compensaţiilor în bani care se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sebeş, pentru timpul efectiv de lucru
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor
 
 
 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Tarifelor practicate de către SC Greendays SRL în cadrul Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare al Municipiului Sebeş, nr. 5/20.02.2012 prelungit prin actul adiţional nr. 5/09.11.2016 şi încheierea unui act adiţional privind modificarea Anexei 7 la contract
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor socio – culturale pe anul 2017 al Centrului de zi pentru persoane vârstnice din subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sebeş
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

13.Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a imobilului – construcţie – Corp de clădire P+2 format din Creşă, Grădiniţă, Centrală termică şi Spălătorie, situat în Municipiul Sebeş, strada Şurianu, nr. 13, Judeţul Alba
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

14.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea SC SAN CASA SRL asupra unei suprafeţe de teren de 262 mp. înscrisă în CF NR.84413
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor.

15.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş, pe perioada executării lucrărilor de reparaţii a clădirilor -Dispensar II din M.Kogălniceanu nr.128 Sebeş ,Centrul de sănătate - M.Viteazu nr.28 Sebeş şi a Dispensarului Comasat din str.1848 nr.3 Sebeş
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

16.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 95/2016 la propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

17.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 310/2016 privind acceptarea donaţiei din partea SC STAR TRANSMISSION SRL asupra unei suprafeţe de teren de 978 mp.,înscrisă în CF nr.79054,CF nr.79056 şi CF nr.79051
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere, pentru anul 2017 si a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebes.
Iniţiator proiect: Primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor

19.Informarea nr. 25/28.12.2016 – Secretar Municipiu - obiecţii privind legalitatea H.C.L. nr. 331/ 2016
 
 
 
 
20.Informarea nr. 1018/10.01.2017 - privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat pe raza administrativ – teritorială a municipiului Sebeş

21.Informarea nr. 2221/18.01.2017- rapoartele de evaluare a implementării Legii 544/2001 şi a Legii 52/2003 în anul 2016

22.Informarea nr. 1943/17.01.2017- cu analiza activităţii S.V.S.U. Semestrul II 2016

23.Informarea nr. 2488/20.01.2017 - privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în anul 2016

24.Informarea nr. 2419/20.01.2017 – privind activitatea desfăşurată în cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Sebeş în anul 2016

25.Informarea nr. 2367/19.01.2017 - Raport privind activitatea Ocolului Silvic Sebeş R.A. în anul 2016

26.Informarea nr. 1297/12.01.2017 – Rapoartele de control nr. 2619/09.12.2016 şi 2622/09.12.2016 şi Deciziile nr. 2/06.01.2017 şi 3/06.01.2017, emise în baza acestora.

27.Informarea nr. 839/10.01.2017 – Decizia nr. 2/06.01.2017 a Camerei de Conturi Alba

28.Informarea nr. 838/10.01.2017 – Decizia nr. 3/06.01.2017 a Camerei de Conturi Alba.
 
 
CITEŞTE şi:
 
 
Taguri: sedinta ordinara, Sebes, caminul pentru persoane varstnice, harta, publicare

Ratari

Criticisme (0)

Criticati si dumneavoastra

*
*
<Campurile marcate cu * sunt obligatorii>