#
Revista de stiri, cultura si umor...
 
Informarea este importanta,
dar amuzamentul este sanatos!
 
Articolul urmator
In atentia absolventilor promotiei 2016

In atentia absolventilor promotiei 2016

Revista nr. 346 | 13-06-2016 | Alexandru Mitchievici


Comunicat AJOFM Alba


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba informează absolvenţii promoţia 2016 că pot beneficia de indemnizaţie de şomaj dacă se înregistrează ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire la orice agenţie locală sau punct de lucru din judeţ, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii (data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei de pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire).

În cazul absolvenţilor de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 4 iunie-2 august 2016 (inclusiv), conform Ordinului nr. 4496 din 13 iulie 2015 (actualizat) privind structura anului şcolar 2015-2016. Elevii care nu au situaţia şcolară încheiată se pot înregistra în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă (dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ).

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ înregistraţi la AJOFM Alba beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea cursurilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistraţi în evidenţa AJOFM Alba pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Acest drept se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioadă de 6 luni şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.

În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în termenul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Pentru a se înregistra ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii vor depune următoarele documente:
Actul de identitate în original şi copie;
Adeverinţă medicală cu menţiunea „apt de muncă” sau eventualele restricţii medicale;
Actele de studii/calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ în original şi copie.

Facilităţi acordate absolvenţilor pentru stimularea încadrării în muncă

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la AJOFM beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei (valoarea indicatorului social de referinţă - ISR 500 lei), dacă se încadrează cu program normal de lucru şi pentru o perioada mai mare de 12 luni.

Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi se angajează pentru o perioada mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei beneficiază, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Suma cuvenită se acordă după 12 luni de la data angajării.

Facilităţi acordate pentru stimularea mobilităţii

Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea ISR în vigoare la data instalării;
Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea ISR în vigoare la data instalării.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, la telefon 0258.811.470 sau e-mail: ajofm@ab.anofm.ro ...
 

CITEŞTE şi:

 
 
Taguri: in atentia absolventilor promotiei, AJOFM Alba, recomandari, angajati, bacalaureat, somaj, forta de munca

Ratari

Criticisme (0)

Criticati si dumneavoastra

*
*
<Campurile marcate cu * sunt obligatorii>