#452
Revista de stiri, cultura si umor...
 
Informarea este importanta,
dar amuzamentul este sanatos!
 
Raspunsul Ministerului Mediului la petitia privind firma Kronospan adresata presedintelui Klaus Iohannis

Raspunsul Ministerului Mediului la petitia privind firma Kronospan adresata presedintelui Klaus Iohannis

Revista nr. 290 | 20-05-2015 | Alexandru Mitchievici


Demonstraţiile de la Sebeş care au avut loc în primele 4 luni ale anului împotriva formaldehidei au avut consecinţe. Una este scrisoarea deschisă redactată de ONG-urile care au susţinut protestele anti-poluare de la Sebeş. Conform specialiştilor, formaldehida emisă în atmosferă de către Kronospan Sebeş produce în timp diferite forme de cancer.

ONG-urile care au luat parte la demonstraţiile de la Sebeş au redactat o petiţie publică pe care i-au trimis-o preşedintelui României, Klaus Iohannis.

 
Iată răspunsul Ministerul Mediului:
 
„Către: ONG PRIMANATURA şi Iniţiativa Civică Sebeş referitor la: petiţia adresată Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, privind SC KRONOȘPAN Sebeș SA 

Având în vedere petiţia dumneavoastră supusă atenţiei Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, de către Administraţia Prezidenţială, prin adresa nr. DRA1/10281/21.04.2015, înregistrată în cadrul MMAP cu nr. 76953/23.04.2015, nr. 2790/GLG/23.04.2015, nr. 15690/MF/27.04.2015 şi nr. 94196/DM/28.04.2015 privind reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţii SC KRONOŞPAN Sebeş SA, vă comunicăm următoarele: SC KRONOȘPAN Sebeș SA a solicitat Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Alba, revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu nr. SB 67/09.01.2007, revizuită la data de 01.03.2010, datorită creşterii producţiei de formaldehidă şi în urma parcurgerii procedurii, APM Alba a emis Decizia nr. 9556/03.12.2014.
 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a primit două plângeri prealabile[1] privind decizia de revizuire a autorizatiei integrate de mediu pentru SC KRONOSPAN Sebeş SA, înaintate de ONG PRIMANATURA și de către o persoană fizică.
 
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED), ca urmare a plângerilor prealabile depuse în conformitate cu prevederile art. 43 al OM nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, privind decizia de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. SB 67/2007 revizuită la data de 01.03.2010 pentru SC KRONOŞPAN Sebeş SA, emisă de APM Alba cu nr. 9556/03.12.2014, a fost constituită la nivelul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului Comisia pentru analiza contestaţiilor în cadrul procedurii de autorizare integrată a SC KRONOŞPAN Sebeş SA, denumită în continuare Comisie.

În urma analizei contestațiilor primite, a documentaţiei care a stat la baza deciziei de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu pentru SC KRONOŞPAN Sebeş SA, precum și a informațiilor suplimentare solicitate de către Comisie de la APM Alba care au stat la baza deciziei de revizuire a autorizației integrate de mediu a SC KRONOȘPAN Sebeș SA, Comisia a decis în principal, ca documentaţia SC KRONOŞPAN Sebeş SA de solicitare a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu în vederea creşterii capacităţii de producţie a instalaţiei de formaldehidă, să fie completată pentru a se lua în considerare impactul cumulat al măririi de capacitate propuse, inclusiv a creșterii capacității de producție a plăcilor lemnoase de tip MDF şi PAL cu toate proiectele/activitățile de pe amplasament/platforma industrială, cu luarea în considerare a distanţelor faţă de aşezările umane şi a altor obiective de interes public şi pentru a se actualiza documentaţia ca urmare a modificărilor majore suferite de legislația specifică în domeniu, pe durata desfăsurării întregii proceduri de revizuire a autorizației integrate de mediu.

De asemenea Comisia a decis completarea documentaţiei SC KRONOŞPAN Sebeş SA de solicitare a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu cu analiza și evaluarea dispersiei emisiilor de poluanți în aer având în vedere sursele identificate în cadrul analizei impactului cumulat şi contribuţia fondului regional cu luarea în considerare a efectelor altor activităţi ce se desfăşoară în zona luată în considerare (traficul în interiorul amplasamentului operatorului economic, traficul rutier pe DN1, activitatea SC HOLTZINDUSTRIE SA, activitatea viitoare a SC KRONOCHEM Sebeş SRL) cel puţin în ceea ce priveşte indicatorul formaldehidă şi pulberi.

În plus, documentaţia completată a SC KRONOŞPAN Sebeş SA de solicitare a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu va fi supusă analizei detaliate, în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu derulată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului căreia îi revine responsabilitatea emiterii autorizaţiei integrate de mediu, în speță APM Alba cu reconsiderarea după caz a deciziei de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu a APM Alba şi a condiţiilor stipulate în proiectul de autorizaţie integrată de mediu, după caz, în funcţie de informaţiile noi apărute ca urmare a evaluării impactului cumulat al măririi de capacitate propuse cu toate proiectele/activitățile de pe amplasament/platforma industrială, cu luarea în considerare a distanţelor faţă de aşezările umane şi a altor obiective de interes public.

Menționăm că prin adresa nr. 3046/GLG/06.05.2015 v-a fost transmis de către MMAP, răspunsul la plângerea dumneavoastră[2] prealabilă depusă în conformitate cu prevederile art. 43 al OM nr. 818/2003 privind decizia de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. SB 67/2007 revizuită la data de 01.03.2010 pentru SC KRONOŞPAN Sebeş SA, emisă de APM Alba cu nr. 9556/03.12.2014.

Referitor la „relocarea secţiilor chimice cât mai departe de zonele rezidenţiale”, subliniem faptul că reglementarea din punct de vedere a protecţiei mediului a instalaţiilor care produc formaldehidă în România se realizează în aceleaşi condiţii ca şi în celelalte state membre ale UE. În plus la 07 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) (IPPC Recast) al cărei scop se înscrie în cadrul iniţiativei privind „o mai bună reglementare” (better regulation), inclusă în programul permanent al Comisiei Europene de simplificare a legislaţiei.

Precizăm că, prevederile comunitare în vigoare în domeniul protecţiei mediului nu impun distanţe minime faţă de oraş sau relocarea instalaţiilor existente în afara oraşului, însă, autorităţile competente pentru protecţia mediului cu responsabilități în emiterea autorizației integrate de mediu pot impune instalaţiilor condiţii mai restrictive de autorizare decât cele rezultate din utilizarea celor mai bune tehnici disponibile, în conformitate cu legislaţia incidentă în vigoare în domeniul emisiilor industriale. În plus, autorităţile competente pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizaţiei integrate de mediu, la determinarea condiţiilor de autorizare trebuie să ia în considerare caracteristicile tehnice ale instalaţiei, localizarea geografică a acesteia şi condiţiile locale de mediu.

[1].Adresa APM Alba nr. 330/13.01.2015, înregistrată în cadrul MMAP cu nr. 116477/DM/13.01.2015 prin care se transmitea MMAP contestaţia Asociaţiei Prima Natura semnată de către dna. Anişoara Ştefan şi contestaţia unei persoane fizice, împreună cu documentaţia de solicitare de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu. Contestaţia Asociaţia PRIMA NATURA a fost înregistrată la APM Alba cu nr. 47/29.12.2014 iar contestaţia persoanei fizice a fost înregistrată la APM Alba cu nr. 48/30.12.2014.

[2].Adresa APM Alba nr. 330/13.01.2015, înregistrată în cadrul MMAP cu nr. 116477/DM/13.01.2015 prin care se transmitea MMAP contestaţia Asociaţiei Prima Natura semnată de către dna. Anişoara Ştefan, împreună cu documentaţia de solicitare de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu. Contestaţia Asociaţia PRIMA NATURA a fost înregistrată la APM Alba cu nr. 47/29.12.2014
 
 
Cu stimă,

Direcţia de Comunicare şi Relaţia cu Parlamentul
Serviciul Relaţii cu Publicul şi Mass-Media Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor”.
 
 
 
Taguri: raspunsul, ministerul, mediului, petitia, firma, Kronospan, adresata, presedinte, Klaus Iohannis, formaldehida, cancer

Ratari

Criticisme (1)

Lexescu
30-07-2015
....o mare laba trista capitalista acest raspuns.....
Raspunde

Criticati si dumneavoastra

*
*
<Campurile marcate cu * sunt obligatorii>