#459
Revista de stiri, cultura si umor...
 
Informarea este importanta,
dar amuzamentul este sanatos!
 
ADR Centru a preluat atributiile de organism intermediar

ADR Centru a preluat atributiile de organism intermediar

Revista nr. 176 | 12-03-2013 | Alexandru Mitchievici


În data de 11 martie, la Bucureşti, Ministerul Economiei şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, au perfectat Acordul Cadru pentru preluarea responsabilităţilor Organismului Intermediar creat pentru POS CCE. Astfel a fost realizat transferul de atribuţii legate de proiectele finanţate în Regiunea Centru în cadrul Axei Prioritare 1 a acestui program. Acordul Cadru a fost semnat în prezenţa ministrului Economiei, Varujan Vosganian, de către secretarul de stat Adrian Ciocănea şi Simion Creţu, director general ADR Centru.

Într-un comunicat al ADR Centru se arată faptul că acest acord cadru este structurat pe 14 capitole, având ca principal obiectiv stabilirea cadrului general de implementare a POS CCE, la nivel regional, prin prezentarea responsabilităţilor şi atribuţiilor Autorităţii de Management din cadrul Ministerului Economiei şi ale Organismului Intermediar. Printr-un ordin al ministrului Economiei au fost stabilite atribuţiile care vor fi delegate OIPOSCCE din cadrul fiecărei agenţii pentru dezvoltare regională de catre Autoritatea de Management POSCCE, precum şi drepturile şi obligăţiile părţilor care decurg din această delegare şi care vor fi exercitate de către ADR pe baza încheierii contractului de asistenţă tehnică şi finanţate din cadrul Axei 5 a POS CCE - Asistenţă Tehnică.

Prin organismul intermediar creat pentru POS CCE, ADR Centru a preluat atribuţii legate de proiectele finanţate în Regiunea Centru în cadrul Axei Prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient: Operatţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investitţii tangibile şi intangibile - investitţii pentru intreprinderi mici şi mijlocii; Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale; Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare; respectiv Operaţiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.

Principalele atribuţii delegate ADR Centru implică respectarea criteriilor de selecţie în vederea finanţării în conformitate cu criteriile aplicabile POSCCE pentru toate proiectele depuse pe Operaţiunile din cadrul Axei Prioritare 1, pe lângă verificarea activităţii evaluatorilor independenţi în procesul de evaluare, astfel încât să fie respectate cerinţele aplicabile POSCCE. Alte aspecte de care se va ocupa ADR Centru constau în  respectarea, pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor contractate spre finanţare în cadrul POSCCE, a legislaţiei naţionale şi comunitare relevante, respectarea cerinţelor privind informarea şi publicitatea conform Planului de comunicare şi verificarea, pentru toate proiectele finanţate în cadrul POSCCE şi aflate în implementare în regiune, după semnarea Acordului, că lucrările, bunurile, serviciile co-finanţate au fost efectiv executate/ livrate/ prestate, şi că toate cheltuielile declarate de către beneficiari în cadrul proiectelor au fost efectiv efectuate şi respecta prevederile legislaţiei naţionale, în special legislaţia în domeniul atribuirii contractelor de furnizare, servicii şi lucrări, şi a celei comunitare relevante.

Directorul ADR Centru Simion Creţu a precizat: „După desfiinţarea Organismului Intermediar al Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din cadrul POS CCE, gestionat de Ministerului Economiei vom încerca să vedem ce se poate salva dintre proiectele depuse şi contractate pe acest Program. Pentru ADR Centru acest fapt înseamna o atribuţie în plus, care ne onorează, pentru că însemnă că există încredere în capacitatea noastră administrativă de gestionare a fondurilor europene, dar ne şi obligă, pentru că nu preluăm un process foarte simplu. Practic, în Regiunea Centru există 267 de contracte aflate în diverse faze, dar sunt suspendate, în urma auditului realizat la cererea Comisiei Europene. Unele sunt finalizate fără vizită, unele sunt cu cerere de rambursare, alţii n-au început cu licitaţii, fiecare cum i-a prins. Aceste proiecte deja contractate au o valoare de 110 milioane euro şi mai sunt încă 397 de proiecte care nu sunt deschise. Practic, activitatea noastră de acum încolo, prin OI POS CCE Regiunea Centru va urmări să asigure finalizarea acestor cereri de finanţare, atragere de resurse pentru beneficiari şi crearea de locuri de muncă, în urma investiţiilor realizate prin proiecte”.

Acordul a intrat în vigoare la data semnării şi acoperă întreaga perioadă rămasă de implementare a POSCCE, precum şi o perioadă de 5 ani de la data închiderii POSCCE în România, astfel cum aceasta este stabilită conform art. 89 din Regulamentul Consiliului (CE) 1083/2006.


 

Taguri: ADR Centru, a preluat, atributii, organism, intermediar, Simion Cretu

Ratari

Criticisme (0)

Criticati si dumneavoastra

*
*
<Campurile marcate cu * sunt obligatorii>